Skip to main content

In mei 2022, voorafgaand aan de VSK-beurs, organiseerde Bonarius een inspiratiesessie voor opdrachtgevers en relaties over de toekomst van warmtenetten, hybride oplossingen en waterstof. Op veler verzoek – want een groot succes – kreeg deze bijeenkomst een vervolg op 27 september.

Ook op deze vroege en regenachtige ochtend is de animo groot. In het pand van Bonarius in Utrecht staat verse koffie en zelfs een lekker ontbijt klaar en er wordt al volop van gedachten gewisseld. Het onderwerp leeft, zoveel is duidelijk. Eline, technisch coördinator bij Vesteda in Utrecht hoopt vanochtend wat meer inzicht te krijgen in de route naar een gasvrije toekomst. “Als we vanaf 2026 geen cv-ketels meer mogen inzetten, waar zijn we dan aan toe? Hoe gaan andere grote vastgoed eigenaren daarmee om? Dat vraag ik me af.”

De aanpak van de verduurzaming van de woningvoorraad begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Het uiteindelijke doel – CO2-neutraal in 2050 – lijkt nog ver weg, maar om dit te bereiken moet nu doorgepakt worden. Wat Bonarius betreft speelt de hybride warmtepomp daarin een belangrijke rol. Tijdens de VSK werd dat voor het eerst ook erkend door de overheid. Minister Hugo de Jonge kondigde op de beurs aan dat hybride warmtepompen vanaf 2026 de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Renzo van Heusden, CEO van Bonarius, herinnert zich dat moment nog goed. Hij noemt het een belangrijke stap: “Nieuwbouwwoningen zijn goed geïsoleerd, die verbruiken amper energie. De grootste uitdaging zit in de bestaande bouw. In de praktijk zien we dat met hybride oplossingen grote besparingen gerealiseerd kunnen worden. Die oplossingen zijn er al, sterker nog: wij zijn er al volop mee bezig!” Daarom is Renzo ook zo blij met de grote opkomst bij deze tweede inspiratiesessie. “Met elkaar beheren we een groot deel van de bestaande woningvoorraad. Er gebeurt zoveel op dit gebied. Er zitten zowel technische, commerciële als politieke aspecten aan, het is goed om daarover met elkaar in gesprek te gaan en alles steeds in de juiste context te blijven plaatsen.”

Die context wordt heel helder geschetst door de eerste spreker. Marco Bijkerk is Energy & New Business Consultant bij Bynex. Hij begint bij de basis: wat is energie eigenlijk? Wat is CO2? Want we praten er de hele dag over, maar we hebben er geen gevoel bij. Niet zo gek, want je kunt het niet zien, niet ruiken en niet voelen. Hoeveel we dagelijks eigenlijk verbruiken en uitstoten weten we evenmin. Dat laat hij zien aan de hand van stukken hout en een grote ballon. Een echte eye opener!

Vervolgens maakt hij het energielandschap inzichtelijk en toont hij aan dat de echte CO2 besparing nooit in onze woningen gerealiseerd kan worden, maar aan de voorkant moet gebeuren: door volledig over te stappen op schone brandstoffen. Dat betekent niet dat we in woningen geen energie moeten besparen, dat blijft essentieel. Al is het maar om de kosten terug te dringen, een thema dat sinds mei urgent is geworden. De focus op CO2 reductie is in de laatste maanden volledig verschoven naar focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid van energie. Bijkerk noemt het de ‘rationalisatie van de energietransitie’. Een goede zaak, daarvan is hij overtuigd. Want het betekent dat er weer ruimte komt voor toekomstgerichte oplossingen, zoals waterstof voor de opslag en het transport van schone energie. Ook hybride warmtepompen vormen in zijn ogen een belangrijk deel van de oplossing. Deze installaties combineren het comfort van (schoon/groen) gas met de lage prijzen van elektra.Rick Bruins, Business Development Manager New Concepts bij Remeha gaat in de tweede presentatie dieper in op dit onderwerp. Hij laat zien dat hybride warmtepompen geen tussenoplossing vormen voor bestaande woningen, maar een eindoplossing. Waarmee op alle vlakken grote besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Het eindwoord is aan Renzo van Heusden zelf. Hij deelt de ervaringen met hybride warmtepompen die Bonarius inmiddels heeft opgedaan in de praktijk. In Diemen werkten zij samen met Bouwinvest aan het verduurzamen van ruim 550 huurwoningen, het grootste project in Europa. Dit leverde veel waardevolle inzichten op.

Renzo: “Het project heeft alle fases doorlopen en daarin zit de grote waarde. Want het gaat om grote investeringen, we kunnen het nu allemaal wel neerzetten, maar we moeten er nog jaren mee door. Hoe zit het met beheer en onderhoud op de lange termijn? Hoe gaan we dat invullen, hoe zit het met de beschikbaarheid van onderdelen? Kortom: wat kunnen we garanderen? We hebben ook gezien dat de bewonerscomponent heel belangrijk is. Of iemand met 6 truien op de bank zit of 3 keer per dag een douche neemt, dat is wezenlijk voor de besparing. Met al deze informatie maken we nu flinke stappen. En dat maakt Bonarius de ‘one stop shop’ voor montage, beheer en onderhoud van hybride installaties. “

Na de presentaties verdringen de genodigden zich rond de opstelling van de hybride warmtepomp en wordt er nog druk nagepraat. Paul Gabriels en Jim Woudstra van Rochdale zijn ook enthousiast. Voor Jim die net is begonnen als contractmanager, was het een mooie introductie. Paul kent het verduurzamingsproject in Diemen en is goed thuis in de materie. Toch vindt hij het fijn om het grote plaatje weer even helder te hebben: “We rennen heel hard om het beste voor onze bewoners te doen, we realiseren ons niet dat het qua CO2-reductie relatief weinig uithaalt. Dat het echte werk aan de voorkant, bij de overheid ligt. Dat belangrijk om te weten, al is het maar om het goed uit te kunnen leggen.”

Eline van Vesteda is blij dat ze gekomen is: ”Heel inspirerend, veel nuttige weetjes en vooral het besef: we staan voor een grote opgave met elkaar. We moeten zo snel mogelijk met die hybride warmtepompen aan de slag en zorgen dat we mensen opleiden hiervoor, onze kennis vergroten.”

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00