Skip to main content

Vidomes, een ondernemende woningcorporatie in de regio Haaglanden, werkt aan betaalbaar en prettig wonen voor iedereen. Eén van de ambities voor de komende jaren is het versneld energiezuinig maken van haar woningen. In opdracht van Vidomes mochten wij de verwarmingsinstallaties in de drie grote Sterflats in de wijk Buitenhof in Delft aanpassen om ze klaar te maken voor het toekomstige ondergrondse warmtenet.


Oude situatie
De drie Sterflats bestaan in totaal uit 378 appartementen. In de oude situatie waren de verwarmingsleidingen van het verwarmingssysteem weggewerkt in de afwerkvloer van de woningen en liep het warme CV-water via een plintleiding over de vloer naar de radiatoren. De temperatuur in de woningen kon alleen geregeld worden door de handbediende radiatorafsluiters op de radiatoren open of dicht te zetten. Maar ook als alle radiatoren dicht stonden, bleven de plintleidingen nog continu (24/7) warm. Dit bleek niet ideaal en energiezuinig, omdat de temperatuur in de woningen maar beperkt geregeld kon worden. Vidomes verdeelde de energiekosten voor verwarming evenredig over de bewoners van dezelfde woningtypes, dus op basis van m2. Alle bewoners van eenzelfde type woning betaalden dus evenveel, waarbij het niet uitmaakte hoeveel iemand stookt.

Logistiek hoogstandje
Voordat de vernieuwing kon plaatsvinden, moesten eerst de bestaande cv-installaties, elektrische boilers, plintleidingen en radiatoren verwijderd worden. De afvoer van deze materialen was een project op zich. We wilden tijdens de werkzaamheden de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk beperken. Om ervoor te zorgen dat de bewoners de lift goed konden blijven gebruiken, is een gigantische externe bouwlift van ruim 40 meter hoog naast het complex geplaatst. Met een flinke bouwkraan werd de bouwlift geïnstalleerd en dat zag er best spectaculair uit.


Efficiënte aanpak
Voorafgaand aan de werkzaamheden is in onze werkplaats al voorbereidend laswerk aan de toevoerleidingen uitgevoerd zodat dit niet allemaal ter plaatse gedaan hoefde te worden. Naast de flats werden kleine bouwplaatsen ingericht voor de opslag van de benodigde materialen. Door de inzet van verhuizers voor het af- en aanvoeren van de materialen, konden de monteurs zelf direct aan de slag met de installatietechnische werkzaamheden. Dankzij deze aanpak konden de werkzaamheden in hoog tempo – 18 woningen per week -worden uitgevoerd.


Nieuwe situatie
In de lifthal en het trappenhuis zijn nieuwe transportleidingen aangebracht vanaf de stookruimte naar de woningen. In alle woningen is een nieuw verwarmingssysteem met afleverset, nieuwe leidingen en nieuwe radiatoren geplaatst. De afleverset zorgt voor warm water en verwarming van de woning en is tevens voorzien van een energie (GJ-)meter.

Ook hebben we dynamische thermostaatknoppen op de radiatoren geplaatst zodat de temperatuur per kamer geregeld kan worden. Hiermee wordt meteen voldaan aan de EPBD-norm met betrekking tot het inregelen van verwarmingsinstallaties. Met het nieuwe systeem heeft elke woning een eigen bemeterde aansluiting op het collectieve warmtesysteem voor verwarming en warm water gekregen. Zo rekent iedere bewoner af wat hij of zij zelf gebruikt. Deze nieuwe verwarmingsinstallatie is ook gelijk voorbereid voor de aansluiting op het toekomstig stadsverwarmingsnet.

Tevreden bewoners
Hoe goed we ons best ook doen, bij zulke grote projecten ervaren bewoners toch altijd wel overlast. Van tevoren werden er huisbezoeken gedaan om de werkzaamheden goed door te spreken met de bewoners. Daarnaast organiseerden we een wekelijks spreekuur met de bewonersbegeleidster zodat men bij haar terecht kon in het geval van vragen.

Als bedankje voor de medewerking en flexibiliteit, hebben we de bewoners op verschillende momenten uitgenodigd voor een heerlijke barista koffie van het koffiekarretje of een lekkere snack van de frietwagen. Dit bood meteen gelegenheid voor een leuk gesprek.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00