Skip to main content

Op 16 februari 2024 zijn wij geslaagd voor de certificering BRL6000-21 ontwerpen, installeren en beheren van bodemenergiesystemen. Dergelijke warmtepompsystemen maken gebruik van het in de bodem aanwezige grondwater als energiedrager. Ze worden steeds vaker in woningen ingezet als duurzaam verwarmings- en koelsysteem.

Ontwerp, engineering, realisatie, beheer en onderhoud van bodemenergiesystemen mag sinds 1 oktober 2014 alleen worden uitgevoerd door bedrijven die een erkenning hebben van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is wettelijk vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Om die erkenning te halen is een certificaat voor de relevante beoordelingsrichtlijn (BRL) nodig.

Met het behalen van de BRL6000-21 tonen wij onze vakbekwaamheid aan en kunnen wij volgens wettelijk voorschrift bodemenergiesystemen in bedrijf stellen. Wij investeren hiermee in veiligheid, kwaliteit en de vakbekwaamheid van onze medewerkers en organisatie. De certificering is belangrijk om als betrouwbare partner voor onze opdrachtgevers ook grondgebonden duurzame klimaatsystemen te installeren en beheren.

Op de pagina Over ons vindt u meer informatie over ons veiligheids- en kwaliteitscertificeringen.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00