Skip to main content

Op 26 januari 2023 hebben we, samen met 9 andere installatiebedrijven, de intentieverklaring ‘500 duurzame installaties per dag’ ondertekend. Voor het realiseren van de overheidsdoelstelling – 100.000 duurzame installaties per jaar vanaf 2026 – is het belangrijk dat we gaan samenwerken.

Deze ondertekening betekent de formele start van Stichting Team Duurzaam Installeren (TDI). TDI is een samenwerkingsverband tussen tien installatiebedrijven die zich gezamenlijk inzetten voor het versnellen van de energietransitie. Wij zijn blij dat wij als Bonarius onderdeel uitmaken van deze unieke samenwerking waarbij we de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad een flinke boost geven. Ons gezamenlijk doel: binnen drie jaar naar 500 extra hybride warmtepompen per dag.500 duurzame installaties per dag
De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens het evenement ‘Partners in energie uitdagingen’ van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Grand Hotel Gooiland in Hilversum. Richard Verbree, voorzitter van TDI: ‘Het kabinet zet in op versnelling van de energietransitie. Dat betekent dat er de komende jaren nog meer capaciteit gevraagd wordt van de installateur. Door als installatiebedrijven vanuit een concreet plan samen op te trekken, technische en economische uitdagingen te overwinnen en kennis te delen, kunnen zij voor een aanwijsbare versnelling in de installatiebranche zorgen.’

Uitgangspunten intentieverklaring
Met de intentieverklaring geven we aan ons in te zetten om binnen 3 jaar het aantal verduurzaamde verwarmingsoplossingen met 500 extra installaties per dag te verhogen. Verduurzamen, energie besparen en kwaliteit zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten. De installaties zijn techniek-, concept- en merkonafhankelijk. We hebben oog voor energiearmoede. Halveren van de installatietijd is een van de speerpunten. Standaardiseren zien we als een kans om de verduurzaming van de woningbouw te versnellen. ‘Door met een select aantal installatiebedrijven samen te werken, kunnen er snel stappen worden gezet’, zegt Richard Verbree. ‘Er lopen al veel initiatieven van individuele installateurs. Deze partijen hebben echter niet de slagkracht van ons grote consortium. Als TDI kunnen we samen de versnelling van de energietransitie realiseren. Ook ten gunste van de kleine bedrijven.’

TDI
De energietransitie is er niet een die topdown kan worden gedirigeerd, het is een transitie van ons allen. Om de installatiesector echt in beweging te krijgen en verandering te realiseren, gaan we samen aan de slag. TDI is een beweging met zelfsturende werkstromen, die bestaan uit verschillende mensen uit toonaangevende bedrijven en initiatieven. TDI bestaat uit Bonarius, Breman, Comfort Partners, econic, Eneco, Essent, Feenstra, HeatTransformers, Mampaey en Kemkens. Voor meer informatie: www.teamduurzaaminstalleren.nl

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00