Skip to main content

Optimalisatie en verduurzaming Veenstaete

In opdracht van Bouwinvest hebben we weer een mooi project mogen realiseren: de optimalisatie en verduurzaming van de centrale verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie van complex Veenstaete in Kortenhoef.

Veenstaete is een modern woon-zorgcomplex met een mix van individueel verhuurde zorgappartementen, intramurale zorgstudio’s, eerstelijnszorg en welzijnsdiensten zoals een bloedprikpost, huisartsenpost, pedicure en fysiotherapie. Op de locatie bleken geruime tijd problemen te zijn met de centrale verwarmingsinstallatie en de warmwaterinstallatie. Bonarius kreeg van Bouwinvest het verzoek om een energetische verbetering op de installatietechniek door te voeren.

We hebben in het complex een nieuwe situatie gerealiseerd, waarbij de bestaande twee ketelhuizen zijn samengevoegd tot één ketelruimte. De koppeling vond plaats door de aanleg van distributieleidingen over het dak.

      Om een energetische efficiëntie slag te maken zijn er vier gasabsorptie warmtepompen van Remeha bijgeplaatst. Om de inzet van deze warmtepompen zo rendabel mogelijk te maken, moet de installatie draaien op een zo laag mogelijke retourtemperatuur. Omdat we te maken hebben met combi warmte/warmwater afleversets moet het centrale verwarmingsnet altijd op een temperatuur van minimaal 70°C gehouden worden. Dit om de warmwatervoorziening in de woningen te waarborgen. Om dat te bereiken hebben we de installatie uitgelegd met een “kleine” stooklijn op basis van een zogenaamde midden temperatuur installatie.

   De regeltechniek is vervangen door een Priva regelsysteem met GBS en aangevuld met monitoring. Daarnaast zijn er warmtemeters en kWh-meters gemonteerd ten behoeve van de monitoring en bewaking van de energiestromen. Ook is – ten behoeve van de nieuwe opstelling van de verwarmingstoestellen – de gasleiding verzwaard.

      Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moest de cv-installatie zoveel mogelijk in bedrijf blijven voor verwarming en warm water voor de bewoners. Dit hebben we kunnen realiseren door op slimme wijze noodvoorzieningen te maken. Hierdoor hadden de bewoners gedurende het gehele project slechts op drie momenten een dagdeel geen warmte en warm water.

Wederom een interessant verduurzamingsproject met een geslaagd resultaat!

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00