Skip to main content

UITSTEL CO-CERTIFICERING NIET NODIG: BONARIUS IS NU AL KLAAR!

In de zomer van 2019 is het wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties aangenomen. Dit betekent dat ons vakmanschap wettelijk vastgelegd en beschermd wordt. Alleen gediplomeerde, vakbekwame monteurs van gecertificeerde bedrijven mogen werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties en deze inbedrijfstellen.

De wet zou worden ingevoerd per 1 januari 2020 maar dit is uitgesteld naar 1 oktober 2020. Na een overgangsperiode van anderhalf jaar, is de certificering dan per 1 april 2022 verplicht.

De verschoven ingangsdatum en de verlengde overgangsfase zijn voor Bonarius echter niet van belang. Bonarius is er nu namelijk al helemaal klaar voor! Vrijwel alle Bonarius monteurs hebben het Bewijs van Vakmanschap behaald en volgend jaar bieden we onze onderaannemers en zzp-ers de mogelijkheid om via de Bonarius Academy het certificaat VakmanschapCO te halen.

Zodra de uitgangspunten voor de bedrijfscertificering duidelijk zijn, pakken we dit direct op. We verwachten dat de door Bonarius gehanteerde BRL’s al voldoende zijn en zullen – indien nodig – slechts kleine aanpassingen hoeven doen.

Bonarius is ruim voordat de wet in de politiek op de agenda kwam, betrokken geweest bij de totstandkoming van de eisen waar een monteur aan moet voldoen. Begin 2018 is vanuit deelname aan de werkgroep van OTIB een pilot gedraaid in de eigen Bonarius Academy met lesprogramma’s en vragen t.b.v. het examen. Ook hebben we een bijdrage mogen leveren aan het kader waarop een monteur tijdens het praktijkexamen wordt getoetst. Op 21 mei 2019 mochten de monteurs die tijdens de pilotfase een positief resultaat hadden behaald, hun certificaat in ontvangst nemen.

Nadat de wet in de zomer van 2019 was aangenomen, ontstond natuurlijk de vraag; hoe gaan we dit bij Bonarius organiseren? Alle monteurs moesten worden bijgeschoold en geëxamineerd, zowel op theoretische als op praktische kennis en vaardigheden.

Onze collega’s Arjen Binkhorst en Matthijs Leegwater hebben in een razend tempo een lesmodule opgezet in samenwerking met het opleidingsbedrijf ROVC en in september 2019 is er direct gestart met het verzorgen van de bijscholingsavonden. Na het behalen van het theoriedeel werd iedereen opgeroepen voor het praktijkexamen en ook dit verliep zeer succesvol. Nog vóór het eind van 2019 hebben vrijwel alle Bonarius monteurs het certificaat behaald!

Bonarius loopt hier dus mijlenver voor. We kunnen de veiligheid en kwaliteit van ons vak waarborgen en zijn meer dan klaar voor de toekomst!

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00