Skip to main content

Bonarius maatregelen Corona-virus

Het zijn bijzondere tijden. Het Corona-virus bedreigt het leven van duizenden en ontwricht het dagelijkse leven van miljoenen mensen. De maatregelen tegen het Corona-virus hebben verstrekkende gevolgen, zo ook voor Bonarius. Gelukkig toont zich in deze tijden ook de veerkracht van organisaties en mensen. De solidariteit van onze medewerkers en de inventiviteit om deze lastige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is indrukwekkend en hartverwarmend.

Op deze pagina informeren wij u over de nodige maatregelen die wij genomen hebben om enerzijds de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken en anderzijds onze dienstverlening zo goed mogelijk te continueren.

Genomen maatregelen
De RIVM richtlijnen zijn leidend voor alle werkzaamheden van onze medewerkers (schud geen handen, houd minimaal 1,5 meter afstand, was je handen regelmatig en nies/hoest in de elleboog).

We hebben onze afdelingen gecompartimenteerd: per vestiging, per afdeling, per team. Waar mogelijk wordt thuis gewerkt en monteurs werken nog slechts vanuit één vestiging.

Monteurs betreden geen huizen van bewoners die ziek zijn of in quarantaine zijn. De afdeling Service gaat bij bewoners na of er omstandigheden zijn waardoor het bezoek van een monteur beter uitgesteld kan worden.

We nemen uiteraard de zorgen en wensen van bewoners in acht.

Het ondertekenen van werkbonnen en invullen van enquêtevragen door bewoners op de iPad wordt tot nader order opgeschort om besmetting te voorkomen.

Protocol ‘Samen veilig doorwerken’
De Rijksoverheid en de bouw- en technieksector hebben op 27 maart 2020  het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ vastgesteld. De partijen zijn het erover eens dat alles op alles gezet moet worden om te voorkomen dat de bouw- en technieksector stilvalt. Het protocol biedt een handreiking over hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken en daarmee zorgt voor continuïteit in de dienstverlening en het behoud van werkgelegenheid. Het protocol is tot stand gekomen met advies van het RIVM en de Inspectie SZW en wordt  ondersteund door: Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek Nederland en Woonbond.

Het protocol maakt het voor iedereen glashelder welke gedragsregels gelden en wij passen dit toe op onze dagelijkse werkzaamheden.

Voortgang van onze dienstverlening
Ons streven is steeds om – daar waar mogelijk en verantwoord – onze dienstverlening te blijven voortzetten. Ons call center is uitstekend toegerust om u 24/7 te woord te staan en onze monteurs zijn volledig beschikbaar. Per dag bekijken we de laatste ontwikkelingen en wat de consequenties daarvan zijn. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met ons op. Onze contactgegevens zijn te vinden op https://www.bonarius.com/contact/

Wij vragen om uw begrip
Wij zetten ons maximaal in om de dienstverlening naar onze klanten zoveel mogelijk te kunnen continueren. De maatregelen die zijn genomen brengen echter beperkingen met zich mee. Mochten er vanuit de overheid verdergaande maatregelen genomen worden, dan kunnen wij mogelijk onze dienstverlening niet garanderen op het niveau dat u van ons gewend bent. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Afspraak bevestigen Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00