Skip to main content

Een mijlpaal in de samenwerking met Rochdale

Eind 2015 zijn we, in samenwerking met Rochdale, gestart met een zeer ambitieus project: het vervangen van alle open verbrandingstoestellen (OVT) in het bezit van Rochdale. OVT-toestellen, zoals geisers, gaskachels of moederhaarden, halen zuurstof uit de woning voor het verbranden van het gas. Als er te weinig zuurstof wordt aangezogen, verbrandt het gas niet goed en kan er koolmonoxide in de woning komen. Dat is een gevaar voor uw gezondheid en die van uw buren; het vervangen van deze toestellen heeft dus prioriteit!

Recentelijk heeft de 1000ste bewoner de akkoordverklaring getekend voor de vervanging van een OVT-toestel naar een gesloten cv-toestel. Zowel Rochdale als Bonarius vonden dit een mooie gelegenheid om een van de vele tevreden huurders te bezoeken en dit feestje samen te vieren. Op dinsdag 21 november bezochten Marc Compier (projectleider), Erik-Jan van der Knaap (bewonersbegeleider) beiden van Rochdale en Arjan Wierenga (directeur projecten) en Roel Westerhof (montageleider) beiden van Bonarius, een bezoek aan bewoner Hein Smit uit Amsterdam.

De heer Smit is erg tevreden met zijn nieuwe installatie en hoe de werkzaamheden zijn verlopen. Hij zei ‘ik zag er in eerste instantie heel erg tegenop, ik was nerveus. Maar door de uitleg die me van tevoren is gegeven had ik er alle vertrouwen in. Ik ben onwijs blij met het resultaat en met de mannen die zulk goed werk hebben geleverd en fijn in de omgang waren’.

Hoe gaat zo’n traject in zijn werk?

Voordat Bonarius aan de slag kan gaan met de werkzaamheden gaat er het een en ander aan vooraf. Per huurder worden er gemiddeld zo’n twee huisbezoeken afgelegd door de bewonersbegeleiders. Tijdens deze bezoeken wordt er persoonlijk gesproken met de bewoners en wordt er informatie gegeven over de op handen zijnde werkzaamheden. Het vervangen van een open verbrandingstoestel en het plaatsen van een cv-ketel lijkt misschien niet ingrijpend, maar veel huurders zien er toch flink tegenop, zoals ook de heer Smit aangaf. De tijd nemen voor goede voorlichting, maatwerk bieden en nazorg (waar nodig) maken dan het verschil.

Ondanks deze mooie mijlpaal zijn Rochdale en Bonarius er nog niet! Zo’n 80% van de open verbrandingstoestellen zijn ondertussen vervangen, maar we hebben nog even te gaan. Toch zijn we goed op weg en we hopen in 2018 de 100% vervanging te vieren!

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00