Skip to main content

Bonarius behaalt als eerste bedrijf van Nederland de BRL6000-25 (Gasketelwet)

Eind april 2021 heeft Kiwa Nederland haar eerste pilot audit uitgevoerd conform de BRL6000-25 eisen en een positief oordeel gegeven over het kwaliteitssysteem van Bonarius. Wij zijn daarmee het eerste bedrijf in Nederland dat aantoonbaar aan alle eisen uit de BRL 6000-25 voldoet.

In 2019 is het wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties aangenomen. Dit betekent dat ons vakmanschap wettelijk vastgelegd en beschermd wordt. Alleen gediplomeerde, vakbekwame monteurs van gecertificeerde bedrijven mogen werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties en deze inbedrijfstellen.

De certificering is vanaf 1 april 2022 verplicht maar zoals wij al eerder vermeldden, waren wij in 2019 al grotendeels klaar: nog vóór het eind van 2019 hadden vrijwel alle Bonarius monteurs het certificaat VakmanschapCO behaald. De tweede stap was de bedrijfscertificering; de BRL6000-25. En die hebben wij nu ook behaald.

Pilot Kiwa
Bonarius maakt deel uit van een select aantal installatiebedrijven dat meedraait in een pilot, waarbij alle zes certificerende instellingen maximaal vier installatiebedrijven mogen certificeren. Op 28 en 29 april 2021 heeft een auditor van Kiwa een aantal Bonarius medewerkers bezocht op het werk en zijn de benodigde opleverhandelingen en registraties beoordeeld. Ook zijn het kwaliteitssysteem en de gebruikte meetmiddelen conform het opgestelde certificatieschema getoetst. Vanwege de reeds door Bonarius gehanteerde BRL-certificeringen, sluit de nieuwe BRL goed aan bij de huidige werkwijze en hoefden er relatief weinig aanpassingen te worden gedaan in de aanloop naar de certificeringspilot. Voor Kiwa was de pilot een mooie gelegenheid om het schema in de praktijk te toetsen. 


Oorsprong Gasketelwet
De certificering kent zijn oorsprong in het rapport ‘Koolmonoxide’ dat in 2015 is uitgebracht door de Veiligheidsraad. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van het aantal koolmonoxide ongelukken dat jaarlijks in Nederland plaatsvindt. Hierbij bleek dat er in de helft van de ongelukken géén sprake was van verouderde open gastoestellen. Veel ongelukken kwamen juist voor bij nieuwe gasketels en afvoersystemen die niet volgens de regelgeving (of onbekwaam) waren aangelegd. Eén van de conclusies uit het rapport was dat de verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen uit de markt, te weinig garantie boden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaf het advies aan de betrokken ministers om de inzichten uit het rapport te gebruiken om te komen tot een integrale aanpak om koolmonoxideongevallen tegen te gaan en een stelsel te realiseren dat de bewoner voldoende waarborg biedt voor een veilige verbrandingsinstallatie.

In 2019 is een wetsvoorstel voor wijziging opgesteld, waarna op 14 september 2021, middels een publicatie in het Staatsblad, de wijziging van het Bouwbesluit voor de verplichte introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties is gepubliceerd en van kracht is geworden. Hierbij luidt de volledige tekst:

Het is verboden werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren aan gebouw gebonden gasverbrandingstoestellen zonder dat voor die werkzaamheden wordt beschikt over een certificaat, afgegeven door een instelling die door de Minister is aangewezen.

Betrokkenheid Bonarius bij ontwikkeling certificering
In 2017 is Bonarius al betrokken bij de ontwikkeling van de certificering door deelname aan de verschillende vakgroepen vanuit de Taskforce van Techniek Nederland voor de ontwikkeling en implementatie van een integrale kwaliteitscertificering. Via de vakgroep Opleiding en Techniek hebben we een bijdrage mogen leveren aan de opzet van het persoonlijke vakbekwaamheidsbewijs Vakmanschap CO.

Begin 2018 is vanuit deelname aan de werkgroep van OTIB (tegenwoordig Wij Techniek) een pilot gedraaid in de eigen Bonarius Academy met lesprogramma’s en vragen t.b.v. het examen. Ook hebben we een bijdrage mogen leveren aan het kader waarop een monteur tijdens het praktijkexamen wordt getoetst.

Op 21 mei 2019 mochten de monteurs die tijdens de pilotfase een positief resultaat hadden behaald, als eerste in Nederland hun certificaat in ontvangst nemen.


Onze collega’s Arjen Binkhorst en Matthijs Leegwater hebben hierna in hoog tempo een lesmodule opgezet in samenwerking met het opleidingsbedrijf ROVC en in september 2019 is er direct gestart met het verzorgen van de bijscholingsavonden voor alle medewerkers. Hierdoor zijn alle medewerkers van Bonarius inmiddels allemaal in het bezit van het bewijs van Vakmanschap Gasverbrandingsinstallaties.

Door de deelname aan de Technische Commissie vanuit InstallQ voor ontwikkeling van het certificatieschema BRL6000-25, is een bijdrage geleverd om het schema te laten aansluiten aan de technische regelgeving en reguliere werkwijze van installatiebedrijven. Het is van belang dat uitvoerende bedrijven middels een praktische invulling van de certificeringseisen ook het gewenste doel realiseren, namelijk: veiligere verbrandingsinstallaties.

Het is ook van belang dat wat van alle uitvoerende monteurs wordt gevraagd, realistisch is en wordt begrepen. Dat er bij veel bedrijven een inhaalslag moeten worden gemaakt omdat de inhoudelijke regelgeving omtrent installatie van gastoestellen de afgelopen jaren tekort is geschoten in de reguliere beroepsopleidingen of bedrijfsvoering, is volgens ons alleen maar een goede zaak. De certificering zal zorgen voor een gelijk speelveld omdat nu de regels voor iedereen gelijk zijn.

Klaar voor de toekomst!
Alle medewerkers van Bonarius zijn dus al in het bezit van het bewijs van Vakmanschap Gasverbrandingsinstallaties en in de opleiding van nieuwe medewerkers wordt dit direct meegenomen. Nu ook de audit met een positief resultaat is afgesloten, passeren wij als eerste bedrijf in Nederland de BRL6000-25! De vastgelegde handelingen en nieuwe voorschriften gaan gelden voor alle monteurs in Nederland. En dat wij de eerste zijn…. hoe mooi is dat!

Lees ook het bericht van installatie.nl op: https://www.installatie.nl/nieuws/bonarius-als-eerste-klaar-voor-gasketelwet/ 

 

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00