Skip to main content

Bonarius ontvangt als één van de eerste vier installatiebedrijven het Kiwa certificaat CO-preventie

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 1 januari 2023 alleen nog worden uitgevoerd door bedrijven die hiervoor gecertificeerd zijn. De eerste vier CO-certificaten werden op donderdag 4 november 2021 uitgereikt aan Bonarius, Kemkens, TTB en MC TotaalService. Dat gebeurde in Kiwa’s Hydrogen Experience Centre in Apeldoorn.

Koolmonoxidepreventie is een absolute must. Zeker nu huizen steeds beter geïsoleerd worden, is het belangrijk dat gasverbrandingsinstallaties en afvoerleidingen voor rookgassen altijd in optima forma verkeren. Om dat te borgen, besloot de Nederlandse overheid een verplichte certificering in te voeren voor bedrijven die gasverbrandingsinstallaties aanleggen en onderhouden.

Drie CO-certificeringen
Omdat de overheid de voorkeur gaf aan meerdere CO-certificeringen die voldoen aan het wettelijk kader, zijn er drie verschillende certificeringen. De BRL 6000-25 van brancheorganisatie InstallQ vertaalt het wettelijk kader CO-preventie naar de praktijk van paragraaf 1.8 van de wet Bouwbesluit 2012. In Kiwa’s eigen beoordelingsrichtlijn BRL K25000 ‘Certificering preventie koolmonoxide’ wordt meer gekeken naar de minimale eisen op de verschillende deelgebieden. De NHK 2021 tenslotte is er speciaal voor installateurs van gashaarden en kachels.

Meer veiligheid
De CO-certificering is verplicht vanaf 1 januari 2023. Dat lijkt nog ver weg, maar Bonarius besloot om nu al op te gaan voor certificering. De risico’s van koolmonoxide in de praktijk zijn reëel. Het beter voorkomen van deze risico’s betekent meer veiligheid voor de bewoners én onze medewerkers.

Klaar voor de toekomst!
Alle monteurs van Bonarius zijn al in het bezit van het bewijs van Vakmanschap Gasverbrandingsinstallaties en in de opleiding van nieuwe medewerkers wordt dit direct meegenomen. De ontvangst van het certificaat is een prachtig resultaat van alle inspanningen van onze Bonarius collega’s.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00