Skip to main content

SCIOS-certificaat

Als oktober aanbreekt, dan weet je: het is weer tijd voor de jaarlijkse SCIOS-audit. SCIOS staat voor Stichting Certicatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. De audit wordt afgenomen door een externe auditor van KIWA. Bij de audit wordt er een steekproef van de organisatie genomen en de bedrijfsprocessen worden getoetst.

Ook dit jaar is Bonarius met vlag en wimpel geslaagd! Er zijn geen enkele tekortkomingen en kritische tekortkomingen geconstateerd.

Tijdens deze audit werd tevens de beoordeling en uitbreiding van het toepassingsgebied met PI voor scope 7a (inspectie brandstofleidingen) meegenomen. Er volgden praktijkaudits van de KIWA-auditeur voor collega’s Martin van Brakel en Edwin Sluijs (scopes PO en PI) en André van Gennep (scope 7a). De praktijkaudits werden met goed gevolg afgelegd, waardoor Bonarius vanaf heden ook in het bezit is van de certificering voor scope 7a.

Nu kijken we uit naar de initiële audit van 2018, waarbij de overstap naar ISO 9001:2015 gemaakt zal worden op basis van risicomanagement. Maar voor het moment zijn we weer erg trots op de voortzetting van ons SCIOS-certificaat!

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00