Skip to main content

Succesvolle pilot met Portaal brengt plaatsen

WTW-installatie terug tot één dag

Portaal

Een warmteterugwininstallatie (WTW-installatie) aanbrengen is vaak een ingrijpende, kostbare en bovendien tijdrovende aangelegenheid. Gemiddeld kost de installatie zo’n drie dagen. “Toen Portaal met de wens kwam om die drie dagen terug te brengen naar één dag en de installatie bovendien stiller te maken, moesten we wel even slikken. Maar we wilden toch de uitdaging aan en inmiddels hebben we een succesvolle pilot afgerond”, zo vertelt Han van Ekers, senior projectmanager van Bonarius. Hij legt uit hoe Bonarius met Portaal heeft meegedacht en hoe het nieuwe systeem werkt.

Enorme uitdaging

Verduurzaming van woningen

“De vraag naar WTW-installaties is groot. Het is dan ook een belangrijke stap in de verduurzaming van woningen. Het levert zelfs meer rendement op dan de isolatie van woningen, hoewel een combinatie van beide ingrepen natuurlijk het allerbeste is. Maar een WTW-installatie doet meer. Het verbetert de luchtkwaliteit enorm waardoor woningen gezonder worden. Logisch dus dat Portaal vroeg om in een groot aantal sociale huurwoningen een WTW-installatie in te bouwen. In eerste instantie dachten we: dat doen we even, traditioneel met de leidingen over de zolder. Maar toen we een paar installaties hadden geplaatst, nam Portaal contact met ons op. Of het niet sneller kon dan in drie dagen, liefst binnen een dag. Een enorme uitdaging, onmogelijk zelfs dachten we. Maar we wilden die wens ook niet zomaar naast ons neerleggen.”

Aanpassing aan het ventilatiepatroon

Bonarius ging samen met Zehnder om tafel en bedacht een compleet nieuw systeem. De eerste stappen waren het grootst. Han: “Geen leidingen meer over zolder, maar in een loze ruimte in de slaapkamer. Daardoor is minder leidingwerk nodig en het levert bewoners veel meer gemak op omdat ze niet meer de zolder hoeven leeg te halen. De belangrijkste winst was echter een aanpassing aan het ventilatiepatroon. Normaal gesproken blaas je in de woonkamer en de slaapkamer lucht in. Maar uit onderzoek blijkt juist dat de luchtkwaliteit in de slaapkamers beter kan, of zelfs moet. Dus we zijn het gaan omdraaien. Er wordt nu in de slaapkamers ingeblazen en in de woonkamers uitgeblazen. Beide aanpassingen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en minder werk en dus in theorie voor een tijdsbesparing. Voor de WTW-installatie creëerden we ook nog een extra mogelijkheid. Naast de zolder is ook de ruimte boven de trap een mogelijkheid geworden.”

Vervolgens testte Bonarius het nieuwe systeem in de praktijk. Han: “We realiseerden inderdaad een behoorlijke tijdsbesparing, maar we bleven steken op anderhalve dag. Daarom was de volgende stap procesoptimalisatie. Waar kan het slimmer? Wat kan beter? Samen met de input van het team hebben we alle stappen van het werkproces doorlopen en hebben we bepaalde werkzaamheden omgedraaid. En toen ineens lukte het wel binnen één dag.” Aan de wens om de installatie stiller te maken, gaf Bonarius ook gehoor. Han: “We besloten dat we voortaan niet meer één maar twee ventielen in de woning gaan plaatsen. Daardoor blaas je minder snelheid over dat ene ventiel. En minder snelheid is minder geluid.”

Succesvolle pilot

Nu de pilot met Portaal succesvol is afgerond, is Bonarius ook bij andere klanten aan de slag. Han: “Zo zijn we dit systeem samen met Lenferink bij Woonwaard aan het uitrollen. En ook andere klanten hebben interesse. Waar ze in eerste instantie wel wat huiverig zijn, zijn ze al snel overtuigd als ik laat zien hoe makkelijk zo’n installatie eigenlijk te plaatsen is. Diezelfde reactie zie je bij bewoners. Zij zijn vaak bang dat er een behoorlijke verbouwing nodig is, maar als ze zien dat de aanpassingen relatief eenvoudig zijn, zijn ze snel om. Je zet immers een flinke stap in verduurzaming, bespaart energiekosten en creëert een veel gezondere woning. Mensen met astma hebben er bijvoorbeeld ook veel baat bij, omdat je in de installatie veel betere filters kunt plaatsen. Een ander pluspunt is dat je in de winter geen heel koude lucht meer naar binnenhaalt, maar voorverwarmde lucht. Veel comfortabeler.”

Han voegt nog toe dat een WTW-installatie ook heel geschikt is voor kleinere woningen, omdat ze relatief weinig ruimte innemen. “En ook voor binnenstedelijke gebieden waar je aan de voorgevel geen roosters mag plaatsen, is een WTW-installatie ideaal want daarvoor is een rooster aan de achterkant voldoende. Zo creëer je een goede, gezonde ventilatieoplossing. En een duurzame oplossing bovendien waardoor je een mooie opstap maakt naar verdere verduurzaming, zoals een hybridewarmtepomp of all-electric verwarming.”

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00