Skip to main content

Ook Dudok gaat voor vervanging

van alle OVT-installaties.

Dudok

Bonarius verzorgt voor Dudok het regulier planmatig onderhoud van individuele en collectieve installaties. Ook deze corporatie bezit nog zo’n 350 woningen met OVT-installaties. Ze willen ze liever vandaag dan morgen vervangen. De Rochdale-aanpak blijkt ook voor dit project een succes. Het doel: in 2019 zijn álle woningen voorzien van een veilige installatie. Al moeten ze ervoor naar de rechter!

Terug naar de tekentafel

Zo gaat het niet, dit moet anders

Na een aanbestedingstraject ging Bonarius op basis van een plan van een adviesbureau aan de slag. Naast problemen met VVE’s en het verkrijgen van asbestvergunningen ontstond er al gauw discussie over bijvoorbeeld extra bouwwerkzaamheden. Zaken waren procesmatig simpelweg niet goed afgestemd. Bonarius legde het project stil. Zo gaat het niet, dit moet anders. Samen werd een optimalisatieplan gemaakt.

Kevin Woudenberg, projectleider van Bonarius vertelt over de gewijzigde aanpak: “Elke woning is anders. Dus het bouwkundige werk en de afwerking wordt nu op individueel woningniveau door Dudok bepaald. We werken bovendien met elkaar in een 365-sharepoint omgeving, daarin staan alle akkoord-verklaringen, asbestinventarisaties, planningen en (revisie)tekeningen. Dit voorkomt eindeloos heen en weer mailen, iedereen heeft altijd alle actuele documenten bij de hand.”

Een doordacht stappenplan

Dudok en Bonarius kozen er net als Rochdale voor om samen op te trekken richting huurders. Dat doen ze in een aantal stappen. Kevin: “Het zijn vaak de weigeraars van de weigeraars, die jarenlang de vervanging hebben tegengehouden. Maar de veiligheid is in het geding, dus Dudok is bereid naar de rechter te gaan om het af te dwingen. Gelukkig is dat nog niet nodig geweest, want de intensieve bewonersbenadering werkt goed.”

De bewoner heeft een belangrijke stem

“We begrijpen dat het voor bewoners heel ingrijpend kan zijn, en we willen ze ook zoveel mogelijk tegemoet komen. Zo bepalen we samen waar de nieuwe ketel gaat komen. Ons doel is: open toestellen eruit, dus als de bewoner de nieuwe ketel dan graag in de slaapkamer heeft, is dat prima. En als er daarvoor een nieuwe kast moet komen, dan regelen we dat ook. Natuurlijk heeft Dudok daarin altijd het laatste woord. In woningen plaatsen we de nieuwe ketels bijvoorbeeld niet boven het aanrecht, zodat deze bij toekomstige renovatieprojecten niet in de weg zit.”

“In woningen plaatsen we de nieuwe ketels bijvoorbeeld niet boven het aanrecht, zodat deze bij toekomstige renovatieprojecten niet in de weg zit.”

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00