Skip to main content

Bonarius en Rochdale sluiten

TCO-contract van 18 jaar voor

onderhoud aan 24.000 ketels

Rochdale

Een overeenkomst voor het ketelonderhoud van 24.000 ketels voor maar liefst 18 jaar. Dat was tot nu ongekend in de markt. Het langdurige contract behelst het complete onderhoud van 24.000 individuele en ww-toestellen in het woningbestand van Rochdale. Een mooi voorbeeld van resultaatgericht samenwerken. En van ontzorgen, want Bonarius bepaalt zelf de momenten voor preventief onderhoud en, in overleg, vervanging van de ketels.

Een unieke overeenkomst qua opzet, looptijd én omvang

Bonarius heeft vergelijkbare overeenkomsten met Waterweg Wonen en Rijnhart Wonen, maar het contract met Rochdale is bijzonder qua omvang en looptijd. Het kreeg dan ook veel aandacht in de vakbladen.

Herman van Heusden, directeur: “Het contract markeert de veranderende fase waarin de corporatiewereld een rol als regisseur op zich neemt en de zorg voor de comfortinstallaties uitbesteedt. En het zegt veel over het vertrouwen dat Rochdale heeft in onze aanpak van het onderhoud, een aanpak waarbinnen ons geavanceerd systeem van beheer op afstand (BOA), onze aanpak van het preventief onderhoud en de kwaliteitszorg centraal staan.”

Van traditioneel naar
planmatig onderhoud

Niet langer bepaalt de kalender het moment waarop preventief onderhoud plaats moet vinden. Door het inzetten van beheer op afstand (BOA) is Bonarius in staat het onderhoud volledig af te stemmen op de actuele technische staat van de ketels. Dit is uniek in Nederland. Door de data-analyse wordt onderhoud eenvoudiger. Het is beter planbaar en storingen dienen zich vaak al aan voordat de bewoner het merkt. Dit betekent minder dure weekendbezoekjes. Monteurs komen bovendien goed voorbereid bij de bewoner en kunnen hun werk sneller uitvoeren. Deze efficiencyslag levert Rochdale een flinke besparing op.

Volledige transparantie in planning, voortgang en prestatie

Slimme software – zo werkt BOA

Het speciaal ontwikkelde BOA-systeem borduurt voort op de RF-afstandsmodule die al ingebouwd is in de HRE- en HRX-ketels van Intergas. Deze module zet data door naar de servers van Bonarius. Door de toevoeging van een decision making unit aan het Intergas systeem kan Bonarius het onderhoud hier volledig op afstemmen. Het systeem meet bijvoorbeeld waterdruk, vangt foutcodes af en houdt het aantal draaiuren van het toestel bij; de software van Bonarius koppelt dit aan de planning van het preventief onderhoud.

Aan de samenwerking ging destijds een uitgebreid en grondig selectietraject vooraf. De innovatieve aanpak van Bonarius springt natuurlijk in het oog. Maar het getuigt ook van lef bij Rochdale om deze vernieuwende overeenkomst aan te gaan. Uiteraard zijn alle criteria vastgelegd in een prestatie-overeenkomst. Rochdale kan 24 uur per dag meekijken in de data van BOA. Dat levert waardevolle managementinformatie op, tot op het niveau van de individuele ketel

Onderhoud aan het gehele systeem

Gedurende de looptijd zullen alle HR-toestellen één keer vervangen worden. Bonarius maakt hier jaarlijks een plan voor, zodat Rochdale deze werkzaamheden kan combineren met het eigen strategisch onderhoudsplan. In de overeenkomst is meegenomen dat Bonarius ook alle (collectieve) rookgasafvoeren  inspecteert en vervangt. Renzo van der Heusden, directeur: “In dit servicecontract wordt eindelijk de hele installatie als systeem gezien. Daar pleiten wij al jaren voor. Het is goed voor de bewoner, voor de corporatie en voor de hele installatiebranche.”

Vervanging Open Verbrandings Toestellen

In het verlengde van dit TCO-contract is Bonarius samen met Rochdale nog een ambitieus project gestart: het vervangen van álle open verbrandingstoestellen.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00