Skip to main content

Bonarius brengt rookgasafvoeren

in kaart voor 17.000 woningen.

De Alliantie

Na publicatie van het rapport over koolmonoxide-ongevallen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vroeg De Alliantie haar partners om een aanpak waarmee de status van de rookgasafvoeren in alle woningen gecontroleerd zou kunnen worden. Bij Bonarius denken we dan graag verder. En ontwikkelden we een online platform met uitgebreide informatie en advies voor alle complexen. Van de app naar de portal naar de database: in twee stappen heeft De Alliantie straks niet alleen volledig inzicht in de status van de rookgasafvoeren, maar ook in de te verwachten onderhoudskosten in de toekomst.

Onderzoeksraad voor Veiligheid (2015):

‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

In 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid dit rapport. De uitkomst? 45% van de ongevallen met koolmonoxide vindt niet plaats met oude geisertjes, maar met moderne, soms zelfs nieuwe ketels. Het keurmerk van een installateur bleek in veel gevallen geen garantie, periodiek onderhoud helaas ook niet. De raad pleit voor strengere regels en toezicht door de overheid, maar roept ook eigenaren van complexen en woningbezitters op om kritisch te zijn. En CV-ketels te laten vervangen en te laten onderhouden door vakmensen die niet alleen het toestel, maar de héle installatie bekijken.

“Bij veilige aanleg en onderhoud is niet alleen aandacht vereist voor het toestel, maar ook voor de bijbehorende componenten en het betreffende gebouw. Zo moeten bijvoorbeeld de luchttoevoer- en rookgasafvoerleidingen en uitmondingen passen bij zowel het toestel als het gebouw. Bij veel installateurs ontbreekt het aan deze integrale benadering en ligt de focus enkel op het toestel.”

Uit het rapport ‘Koolmonoxide – Onderschat en onbegrepen gevaar’

Han van Ekert, senior projectmanager Bonarius: “Voor De Alliantie staat veiligheid van de bewoners natuurlijk op nummer 1. Na het verschijnen van het rapport wisten ze: hier moeten we iets mee, en snel ook, maar we weten eigenlijk niet goed wat de status is van onze installaties. Met een uitvraag vroegen ze de partners om hulp. Een mooie kans voor ons om met een innovatieve benadering te komen.”

Een nulmeting is hard nodig

In het verleden werd door woningbezitters weinig aandacht besteed aan het bijhouden van de onderhoudsstaat van rookgasafvoeren. Dat een rookgasafvoerkanaal gemiddeld maar één ketelleven meegaat, is pas de laatste jaren bekend. Ook werd vroeger geen rekening gehouden met het feit dat een rookafvoer van aluminium minder zuurbestendig is dan RVS en daarom een kortere levensduur heeft. Bonarius heeft daarom het komende jaar uitgetrokken om alle complexen van De Alliantie zélf te bezoeken en elke installatie persoonlijk te beoordelen. Hoe oud is het gebouw? Hoe oud is de rookgasfvoer, en van welk materiaal? Is deze al eens vervangen en zoja, wanneer? En, het meest belangrijk: hoe ziet de rookgasafvoer er op dit moment uit en wat is de inschatting voor de toekomst?

Inventarisatie voor de korte en lange termijn

Alle bevindingen worden opgeslagen in de database, inclusief foto’s, een uitgebreide beschrijving en een risico-analyse met investeringsindicatie. Deze gegevens kan De Alliantie meenemen in de meerjarenonderhoudsbegroting voor de komende 5, 10 en zelfs 15 jaar. Waardevolle informatie dus waarmee de corporatie kan anticiperen op het onderhoud op de lange termijn. De database is 24/7 online toegankelijk via een gebruiksvriendelijke portal. En om het de klant nóg gemakkelijker te maken, ontwikkelde Bonarius een app voor mobiel en iPad.

Ook een mooie oplossing voor VVE’s

Net als andere corporaties heeft De Alliantie de afgelopen jaren een deel van de woningvoorraad verkocht. Daardoor hebben we te maken met complexen waarin zowel huur- als koopwoningen zitten. Het vervangen van de rookgasafvoerkanalen is natuurlijk nooit mee begroot, maar kan met het oog op de veiligheid wel nodig zijn. De Alliantie heeft intensief contact hierover met de VVE’s. Ook deze woningeigenaren kunnen via de app meekijken in de portal en meebeslissen op basis van de volledige informatie. Het is een aanpak die ook andere VVE’s heel goed zou kunnen helpen.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00