Skip to main content

Bonarius, Bouwinvest & MVGM

combineren CV-onderhoud met

dagelijks bouwkundig onderhoud.

Unieke zwerm-aanpak

Bonarius heeft een unieke ‘zwermaanpak’. Dagelijks gaat een team van 60 monteurs, technisch specialisten, een kwaliteitscontroleur en een bus vol onderdelen een wijk in om grootschalig ketelonderhoud uit te voeren. Een manier van werken die, als het aan Bonarius ligt, nog veel meer kansen biedt op het gebied van preventief onderhoud.

Deze wens leidde in 2016 tot een mooie pilot in Diemen-Noord. Samen met Bouwinvest en MVGM werd de zwerm-aanpak van Bonarius ingezet met als doel het CV-onderhoud te combineren met dagelijks bouwkundig onderhoud. Niet reactief, maar proactief, samen met verschillende disciplines. Gedurende vijf weken werkten monteurs, timmerlieden, elektriciens en loodgieters gezamenlijk aan het onderhoud van bijna 700 woningen.

Een rondje door de woning

Deze wens leidde in 2016 tot een mooie pilot in Diemen-Noord. Samen met Bouwinvest en MVGM werd de zwerm-aanpak van Bonarius ingezet met als doel het CV-onderhoud te combineren met dagelijks bouwkundig onderhoud. Niet reactief, maar proactief, samen met verschillende disciplines. Gedurende vijf weken werkten monteurs, timmerlieden, elektriciens en loodgieters gezamenlijk aan het onderhoud van bijna 700 woningen.

Voor de vakmannen was het een bijzondere ervaring om in deze formatie te werken. Met één bezoek werd de hele woning onder handen genomen. Tot de vaste werkzaamheden behoorden de inspectie van sanitaire voorzieningen, keuken- en binnendeuren en hang- en sluitwerk. Daarnaast voerden ze onderhoud uit aan de mechanisch ventilatiesystemen. Kleine lekkages of reparaties konden meteen worden uitgevoerd en waar nodig werden aanvullende zaken aangebracht, zoals rookmelders of een douchemengkraan.

Een groot team vraagt
om een strakke organisatie

Om dit project logisitiek in goede banen te leiden, was communicatie essentieel. Zowel met de bewoners Alle (onderhouds)monteurs werden voorzien van een iPad, met daarop de werkbon met de werkzaamheden per adres. Alle werkzaamheden en materialen konden zo pér woning digitaal geregistreerd worden. Dit leverde voor Bouwinvest een mooie rapportage op uitgevoerde werkzaamheden, tijdsduur per woning en eventuele bouwkundig incorrecte zaken die werden geconstateerd.

Renzo van Heusden: “De samenwerking op dit vlak is goed uitgepakt. We hebben Bouwinvest echt kunnen ontzorgen en zijn nu aan het praten over een vervolg van de pilot.”

Klanttevredenheid zeer hoog

Het klanttevredenheidsonderzoek onder de bewoners leidde tot zeer positieve reacties. Alle onderhoudswerkzaamheden werden immers op één – vooraf afgesproken – dag uitgevoerd, zodat zij maar één keer thuis hoefden te zijn. Maar liefst 91% van de huurders beoordeelde deze vernieuwende vorm van dienstverlening met een ‘goed’ of ‘uitstekend’. Een prachtige score!

Het is haalbaar én het werkt

Behalve een verbeterede dienstverlening heeft het integreren van de onderhoudsprocessen nog veel meer voordelen. Door pro-actief onderhoud wordt tussentijd onderhoud voorkomen: minder dure reparaties, storingen en klachten. Op termijn is deze aanpak daardoor budgetneutraal te maken en zal de algemene onderhoudsstaat van de woningen aanzienlijk verbeteren. Kortom, de pilot heeft uitgewezen dat Bonarius en haar partners in staat zijn om een nóg completer pakket aan onderhoudsdiensten te leveren.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00