Skip to main content

CV-ketel, collectieve rookgaskanalen en thermostatische radiatorkranen vervanging

Cv-ketel en collectieve rookgasafvoer vervanging aan Complex 31066 - J.M. den Uylstraat e.o.

Opdrachtgever

Projectnr. RO31066-02-07-2023

Projectomschrijving

Cv-ketel en collectieve rookgasafvoer vervanging aan Complex 31066 – J.M. den Uylstraat e.o.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van Woonstichting Rochdale en uw VvE opdracht gekregen om bij u in de woning de rookgasafvoerkanalen te vervangen. Bij de huur woningen van Rochdale vervangen wij ook de Cv-ketel, daarbij vervangen wij ook de oude radiator kranen voor nieuwe thermostatische radiatorkranen. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

Namens de VvE en Woonstichting Rochdale willen wij u informeren dat er binnenkort werkzaamheden worden uitgevoerd aan de rookgasafvoersystemen in uw complex.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden zijn op dit moment nog niet ingepland en aangekondigd. Pas wanneer de particuliere Cv-ketel inventarisatie compleet is, kunnen we de werkzaamheden opnieuw inplannen.

Tijdens het vervangen van het collectieve rookgasafvoersysteem en de cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Cv-ketel inventarisatie voor particulieren

Ongeveer een jaar geleden zijn we gestart met deze werkzaamheden, maar helaas hebben wij toen niet overal onze werkzaamheden kunnen uitvoeren vanwege het ontbreken van voldoende informatie over de huidige particuliere cv-ketels.

Om ons goed voor te bereiden op de aankomende werkzaamheden, vragen wij u vriendelijk om opnieuw informatie te verstrekken over uw huidige cv-ketel. Hierdoor kunnen wij tijdig vaststellen welk type rookgasafvoersysteem geschikt is voor uw cv-ketel.

Inventarisatie cv-ketels VvE J.M. den Uylstraat e.o. te Amsterdam

De werkzaamheden bij u in de woning duren één dag, tijdens deze werkzaamheden heeft u geen verwarming en warm water.

Cv-ketel kopen voor particulieren

Zodra wij alle benodigde informatie hebben ontvangen, zullen we de werkzaamheden opnieuw in gaan plannen.

Indien u een ouder Cv-toestel heeft en overweegt om deze te vervangen, bieden wij u de mogelijkheid om bij ons een Cv-ketel te bestellen met projectkorting.

Wanneer u kiest voor Bonarius als uw installateur voor de nieuwe Cv-ketel, profiteert u van de volgende voordelen:

  • Projectkorting op de installatie van de Cv-ketel
  • Installatie op dezelfde dag als de vervanging van het collectieve rookgasafvoersysteem
  • Mogelijkheid tot extra opties (smart kamerthermostaten, vuil/lucht afscheiders etc.)

Kijkt u alvast op onze website www.bonarius.com/bestellen

Indicatie cv-ketel en thermostaat

Indicatie collectief rookgaskanaal

Indicatie thermostatische radiatorkraan

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moeten onze monteurs bij u in de woning zijn. Wij vragen u om alvast de benodigde ruimte rondom de cv-ketel vrij te maken.

We verwijderen het oude collectieve rookgasafvoerkanaal en de cv-ketel. Dit betekent dat u vanaf  8.00 uur geen warmte en warm water meer heeft.

Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, zullen wij uw cv-ketel testen. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.
Ook is het mogelijk dat in opdracht van Woonstichting Rochdale, een kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd door Het Adviescollectief.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Serge Bechler.

Telefoon: 06-55 83 70 13
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Voor vragen over de planning van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau.

Telefoon: 088 – 115 13 01
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij Woningstichting Rochdale via:

Mijn Rochdale
https://www.rochdale.nl/mijnrochdale

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00