Skip to main content

Collectieve verwarmingsinstallatie

Vervanging compensatoren op standleiding van het collectieve verwarminsinstallatie Stieltjesstraat te Den Haag.

Opdrachtgever

Projectnr. BZ213116

Projectomschrijving

Vervanging compensatoren op standleiding van het collectieve verwarminsinstallatie Stieltjesstraat 9 t/m 135 en Stieltjesstraat 163 t/m 289 en Stieltjesstraat 317 t/m 443 en Stieltjesstraat 471 t/m 597 te Den Haag.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder Vestia de opdracht gekregen om bij u in het complex werkzaamheden aan de centrale verwarmingsinstallatie uitvoeren.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder gaan we de compensatoren op de 4e en de 10e verdieping vervangen. Let op! De werkzaamheden zijn gepland in de periode 04 april t/m 22 april, kijk in uw brief om welke 4 dagen dit uw woning betreft. Deze werkzaamheden vinden plaatst in de stookruimte van uw complex. Dit kan tijdens de werkzaamheden zorgen voor geluidshinder.

Tijdens deze werkzaamheden heeft u WEL warm water maar GEEN verwarming.

Mocht u tijdens de periode dat de verwarmingsinstallatie is uitgeschakeld dringende behoefte hebben aan verwarming dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Wij kunnen u dan een elektrisch kachel in bruikleen geven.

U hoeft voor de uitvoering van de werkzaamheden niet thuis te blijven. Het kan wel voorkomen dat wij bewoners van de woningen op bovenste verdiepingen vragen ons toegang te verlenen om de verwarmingsinstallatie te ontluchten en/of beluchten op de radiatoren in de woning.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare Cv-ketel voor de komende jaren.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

 

Indicatie compensatoren in de woningen op de 4e en 10e verdieping

Op de dagen van de werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden:

 • Het aftappen van de bestaande CV installatie.
 • In de woning controleren waar de compensatoren zitten en of deze goed bereikbaar zijn voor montage.
 • Het demonteren en afvoeren van bestaande compensatoren.
 • Bestaande leidingwerk passend maken.
 • Het leveren en monteren van de nieuwe compensatoren.
 • Het vullen, ontluchten en bedrijfsklaar opleveren van de installatie.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de werkzaamheden netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

 • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
 • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
 • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze planningsafdeling.

Telefoon: 088-115 13 01 of 070-750 63 03
U kunt vragen naar Patricia. 

Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder Vestia.

Telefoon: 088 – 124 24 24 

Website Vestia

Belangrijk om te weten

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

 1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
 2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
 3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00