Skip to main content

Plaatsen Hybride Warmtepomp

Project Oegstgeest | Plaatsen Hybride Warmtepomp en thermostaat radiatorkranen.

Opdrachtgever

Projectnr. BT233035

Projectomschrijving

Project Oegstgeest

Plaatsen Hybride Warmtepomp en thermostaat radiatorkranen.

Cplx 4134 – Zonnebloemlaan e.o. Oegstgeest

 

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw verwarmings- en warmwaterinstallatie. 

Binnenkort gaan wij namens de MVGM Wonen starten met een verduurzamingsproject aan de woning waarin u woont. Op deze website informeren wij u graag over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden en hier vindt u de informatie die voor u belangrijk is. Leest u de informatie goed door?

 

Wat gaat er gebeuren

Het verduurzamen van uw woning bestaat uit het vervangen van uw huidige CV ketel door een hybride installatie bestaand uit een nieuwe CV ketel en een hybride warmtepomp. Om vervolgens de warmte goed in de woning te verdelen worden er thermostatische radiatorkranen geplaatst en de gehele installatie goed ingeregeld.
Het buitendeel van de hybride warmtepomp zit in een speciale dakkap die op uw dak wordt geplaatst aan de tuinzijde. Hiermee wordt het buitendeel aan het zicht onttrokken.

De bovengenoemde werkzaamheden zullen in twee werkdagen worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden heeft u geen verwarming en warm water.  

Planning en Afspraak 

Voor het maken van een afspraak om de werkzaamheden uit te voeren ontvangt u van ons een afspraak bericht.  In dit afspraak bericht staat de exacte datum welke dag we de werkzaamheden bij u uitvoeren.  Voor het plaatsen van de hybride dakkap op het schuine dak is het noodzakelijk dat er een steiger wordt geplaatst bij u in de achtertuin.
De steiger wordt ca. een week, of langer, voor aanvang van de werkzaamheden bij u in de tuin geplaatst.

Graag verzoeken wij u de afspraak aan ons te bevestigen via de QR-code op de kaart. Als u de afspraak niet bevestigd, kunnen de werkzaamheden bij u in de woning niet uitvoeren. Dat zou toch zonde zijn. Uw medewerking is essentieel en noodzakelijk.

Wat is een hybride warmtepomp? 

Een hybride is combinatie van een warmtepomp en een hoog rendement Cv-ketel. Door het installeren van een warmtepomp (deze bestaat uit een binnen- en een buitenunit) naast de Cv-ketel wordt uw woning voor ongeveer 60 procent van het jaar via de warmtepomp met stroom in plaats van gas verwarmd. 

Het voordeel van deze combinatie is dat u het beste van twee werelden krijgt. Zo kan de warmtepomp worden ingezet als het buiten niet al te koud is dat voordelig is en kan er terug worden gevallen op de Cv-ketel als dat nodig is. Voor dit slimme schakelen tussen de installaties hoeft u niets te doen, dit gebeurt volledig automatisch. 

De Cv-ketel zorgt er ten alle tijden voor dat u snel warm tapwater krijgt op het moment dat u dat nodig heeft om bijvoorbeeld te douchen. 

Op de plek waar nu de Cv-ketel hangt komt straks de nieuwe Cv-ketel en de warmtepomp te hangen. Op foto’s ziet u een indicatie hoe dit er komt uit te zien.

Via deze link vind u de instructie vullen en ontluchten van uw Cv-installatie

Hoe bedien ik de hybride warmtepomp?

Eigenlijk is dit heel eenvoudig en zoals u met uw huidige Cv-ketel gewend bent.

Uw huidige thermostaat vervangen door een nieuwe moderne thermostaat die afgestemd is op een juiste en efficiënte werking van de warmtepomp combinatie. Dit om de hoogste besparing voor u te kunnen realiseren.

De thermostaat kunt u eenvoudig zelf bedienen óf automatisch laten functioneren via een weekprogramma óf bedienen via een app op uw telefoon. Uw huidige ruimtethermostaat zullen wij demonteren en uiteraard bij u achterlaten in de woning.

Via deze link vind u de remeha handleiding e-twist thermostaat

Geluid?

Hoe zit het met eventueel geluid? De ventilator van de buitenunit van een hybride warmtepomp maakt geluid als de woning verwarmd wordt door de warmtepomp. Dit is vooral in periodes waarin we weinig of niet buiten verblijven en zal het geluid ook nauwelijks waarneembaar zijn.

‘S-nachts kunt u de ruimtethermostaat 1 of 2 graden lager zetten, waardoor de warmtepomp minder vaak zal aanslaan. Er zijn overigens strenge regels over de hoeveelheid geluid die er door een buitenunit gemaakt mag worden. Uiteraard voldoet de hybride warmtepomp installatie zoals die bij u geplaatst gaat worden hieraan.

Wat zijn thermostaat radiatorkranen? 

Alle radiatoren worden voorzien van nieuwe radiatorkranen. Dit zijn thermostatische radiatorkranen, die waterzijdig worden ingeregeld, zodat u nog zuiniger stookt..

Een thermostatische radiatorkraan wordt gebruikt om de juiste hoeveelheid warm water door een radiator te laten stromen. Dit heeft als voordeel dat die niet gevoelig is voor veranderingen in het systeem. Zou u in de huidige situatie een radiator ergens in huis open of dicht draaien, dan gaat er door de andere radiatoren met normale (niet thermostatische)  radiatorkranen kranen wat meer of minder warm water stromen, waardoor deze ongewenst meer of minder warmte gaan afgeven. Daarmee wordt de balans dus verstoord. De nieuwe thermostaatkranen zijn dus makkelijker en nauwkeuriger in te regelen en bieden daarmee de hoogste energiebesparing.

Via deze link vind u de instructie werking thermostaatknoppen

Wat zijn de financiële consequenties voor u?

Uw verhuurder, NLV, neemt de volledige kosten van deze investering voor haar rekening. Er is juist sprake van een besparing op uw totale energieverbruik. De verwachting is dat de besparing aan gasverbruik in m3 gas voor het verwarmen van de woning tussen de 70% en 80% zal bedragen ten opzichte van uw huidige gasverbruik . U kunt wel een toename van het elektriciteitsverbruik verwachten ten gevolge van het plaatsen van de hybride warmtepomp, aangezien deze werkt op elektriciteit. Dit zal een verhoging van het elektraverbruik zijn (kWh) zijn die ligt tussen de 65% en 75%. De totale besparing op uw energiekosten zal per saldo gemiddeld 20-25% bedragen. Uiteraard zijn we bij de berekeningen uitgegaan van gemiddelden en afwijkingen kunnen worden veroorzaakt door uw gezinssamenstelling en uw stookgedrag en warmwater gebruik. Alleen de aantallen verbruikte m3 gas en kWh elektra wijzigen op uw energienota. De tarieven voor energiebelasting op uw energienota wijzigen niet door de werkzaamheden.

Hier zijn de wettelijke tarieven op van toepassing.  De besparing komt volledig ten gunste van uzelf, er wordt geen huurverhoging doorberekend voor deze werkzaamheden.

 

 

Indicatie Cv-ketel en Hybride binnen-unit

Indicatie Remeha E-twist thermostaat

Indicatie buiten-unit Hybride

Indicatie nieuwe thermostaat radiatorkranen

Op de dagen van de werkzaamheden

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u 

 • Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op. 
 • Wij plakken de vloer af van de route die onze monteurs moeten lopen. Dat voorkomt beschadigingen. 
 • Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u de plek waar de huidige Cv-ketel, radiator en meterkast, leeg te maken. Verder zal er in sommige situatie voor de werkzaamheden een steiger worden opgebouwd in de tuin. 
 • Wij verwijderen de oude Cv-ketel en voeren deze af.  
 • Tijdens de werkzaamheden heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. 
 • Wij sluiten Cv-ketel en binnen unit van de warmtepomp aan 
 • We plaatsen en de buitenunit van de warmtepomp op het dak en sluiten deze aan 
 • In de meterkast wordt een extra elektra groep aangebracht en naar boven gebracht voor de warmtepomp. 
 • Op alle radiatoren worden de radiatorkranen vervangen.  
 • We regelen alles goed in zodat de installaties optimaal werken voor uw woning 
 • Wij testen uw nieuwe installaties op goede werkingen bij het in bedrijfstellen.  
 • Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten. 
 • U kunt eind van de dag weer alle installaties gebruiken. 

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

 • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
 • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de planning van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau

Telefoon: 088 – 115 13 01
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

 

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

 

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder MVGM Wonen

Contact Formulier MVGM wonen

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

 1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
 2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
 3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00