Skip to main content

Vervanging van de cv-ketels en het collectieve rookgasafvoer

Vervanging van de cv-ketels en het collectieve rookgasafvoer in Complex 31206 Soesterberghof 1-149 te Amsterdam

Opdrachtgever

Projectnr. BT223157

Projectomschrijving

Opdrachtgever:              Pro VvE beheer en Woonstichting Lieven de Key

Projectomschrijving:   Collectieve rookgasafvoersysteem vervanging

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

In opdracht van VvE Beheer Amsterdam en Woonstichting De Key gaan we in uw complex de collectieve rookgasafvoersystemen vervangen.

Daarbij vervangen wij bij de huurders van Lieven de Key ook de cv-ketels en de kamerthermostaten.

De particulieren in de VvE hebben een aparte brief ontvangen met een zogeheten ”Cv-ketel inventarisatie formulier” en een ”Cv-ketel offerte”. Indien wij bij u als particulier ook de Cv-ketel mogen vervangen, combineren wij de afspraak met de rookgasafvoer vervangingswerkzaamheden.

Bij de meeste woningen nemen de werkzaamheden twee aaneengesloten dagen in beslag. U ontvangt een aankondiging met de exacte data. Na de werkzaamheden heeft u weer verwarming en warm water. De rookgasafvoer wordt direct vervangen omdat dit verplicht is vanuit de regelgeving.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van VvE Beheer Amsterdam en Woonstichting Lieven de Key gaan we het rookgasafvoerkanaal vervangen. Bij de huurwoningen van Lieven de Key worden ook de cv-ketels vervangen. Voor de particulieren bewoners heeft Bonarius een aanbieding gedaan om de cv-ketel te vervangen.

De werkzaamheden in de meeste woningen duren twee aaneengesloten dagen. Tijdens deze werkzaamheden heeft u geen verwarming en warm water.

Na oplevering heeft u weer een betrouwbare cv-ketel die voldoet aan de wet- en regelgeving.


Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van vrijdag 28 juni t/m vrijdag 12 juli 2024 uitgevoerd. Welke datum we bij uw woning langskomen staat op de aankondiging die u van ons zult ontvangen.

Tijdens het vervangen van het rookgaskanaal heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken . Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.


Cv-ketel inventarisatie voor particulieren

Het is uiterst belangrijk dat wij zo spoedig mogelijk weten welke cv-ketel u op dit moment heeft. Dit om zeker te weten of uw huidige cv-ketel geschikt is voor het nieuwe rookgasafvoer kanaal.

Let op! Cv-ketels met bouwjaar 2008 of ouder zijn per definitie niet geschikt voor het nieuwe rookgasafvoerkanaal.

Onlangs heeft de VvE contact met u gezocht om de gegevens van uw huidige cv-ketel op te vragen. Indien u hier eerder niet op heeft gereageerd, willen we u graag vragen dit alsnog te doen. Dit kunt u per mail sturen aan afspraak@bonarius.com . Zonder deze gegevens kunnen wij onze werkzaamheden helaas niet uitvoeren.


Cv-ketel kopen voor particulieren 

De particulieren kunnen een online bestelling plaatsen voor een nieuwe Cv-ketel via www.bonarius.com/bestellen

Als u kiest voor een nieuwe Cv-ketel zal deze op de zelfde dag geplaatst worden als de afspraak voor het rookgasafvoerkanaal. Let op! het is belangrijk dat u als referentie het projectnummer opgeeft, dit is BT223157

Belangrijk om te weten is dat bij het bestellen gekozen wordt voor de optie:

‘Ik woon in een appartement en heb een bericht ontvangen over werkzaamheden aan het rookgasafvoersysteem’

En vervolgens de opties:

‘Het rookgasafvoersysteem wordt door Bonarius vervangen’

‘Ik wil een nieuwe cv-ketel bestellen’ 

Rookgasafvoerkanaal

Indicatie cv-ketel

Indicatie thermostaat

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude cv-ketel. Dit betekent dat u vanaf 7.30 uur geen verwarming en warm water meer heeft. De oude cv-ketel wordt naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Het huidige rookgasafvoerkanaal zal worden verwijderd en deze wordt vervangen voor een nieuw rookgasafvoerkanaal.

Wij sluiten de nieuwe cv-ketel aan op uw vernieuwde rookgasafvoerkanaal.

Wij testen de nieuwe cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de planning van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau.

Telefoon: 088 – 115 13 01
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 15.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088 – 115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij de afdeling Woonservice van Woonstichting De Key of uw VvE Beheerder

Contactpersoon de Key:
Telefoon: 020-621 43 33

Website De Key contact

 

Website VvE Beheer Amsterdam

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00