Skip to main content

CV-ketel en rookgaskanalen vervanging

Vervanging van de cv-ketels en het collectieve rookgasafvoer bij de VvE Spaarndammercarre Blok 1 te Amsterdam

Opdrachtgever

Projectnr. BT223132

Projectomschrijving

Vervanging van de cv-ketels en het collectieve rookgasafvoer bij de VvE Spaarndammercarre Blok 1 te Amsterdam

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van De Nieuwe Wereld Vastgoedonderhoud opdracht gekregen om bij u in de woning de collectieve rookgasafvoerkanalen te vervangen. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van De Nieuwe Wereld Vastgoedonderhoud gaan we in uw complex de collectieve rookgasafvoersystemen vervangen.

In combinatie met deze werkzaamheden zullen wij bij de huurwoningen CV-ketels vervangen in opdracht van Woonstichting Lieven de Key.

De particulieren in de VvE hebben een aparte brief ontvangen met een zogeheten ”Cv-ketel inventarisatie formulier” en een ”Cv-ketel offerte”. Indien wij bij u als particulier ook de Cv-ketel mogen vervangen combineren wij de afspraak met de rookgasafvoer vervangingswerkzaamheden.

Let op! Indien het huidige cv-toestel niet geschikt is voor het nieuwe rookgasafvoerkanaal en er vanuit u als eigenaar geen beslissing is genomen om dit toestel te vervangen, dan kunnen de vervangingswerkzaamheden van het rookgasafvoerkanaal geen doorgang vinden.

De werkzaamheden bij u in de woning duren twee dagen, hoeveel dagen de werkzaamheden precies betreffen kunt u terug vinden in de aankondiging. Na de werkzaamheden heeft u weer verwarming en warm water. De rookgasafvoer wordt direct vervangen omdat dit verplicht is vanuit de regelgeving.

Voor het vervangen van het collectieve rookgasafvoerkanaal dienen er bij u ook bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd te worden, zoals het openhalen en herstellen van de wand en of plafond. Een medewerker van de firma GeelRonitz loopt met ons mee om deze bouwkundige werkzaamheden netjes en vakkundig uit te voeren.

Na oplevering heeft u weer een veilig rookgasafvoersysteem en een zuinige en betrouwbare cv-ketel voor de komende jaren.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 13 mei t/m 14 mei 2024 bij u in het complex uitgevoerd.

Tijdens het vervangen van het rookgasafvoersysteem(en indien van toepassing, vervanging van de cv-ketel)heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige Cv-ketel hangt leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe cv-ketel

Indicatie collectieve rookgasafvoer en luchttoevoer

Herkenbaarheid personeel Geel Ronitz Bouwgroep

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij beginnen de dag met het verwijderen van het oude Cv-toestel. Dit betekent dat u vanaf 8.00 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude materialen worden naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Wij maken een nieuw rookgasafvoerkanaal voor de Cv-ketel.

Wij installeren en testen de nieuwe Cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de planning van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau.

Telefoon: 088 – 115 13 01
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij de afdeling Woonservice van Woonstichting De Key of uw VvE Beheerder

Contactpersoon de Key:
Telefoon: 020-621 43 33

Website De Key contact

Contactpersoon De Nieuwe Wereld Vastgoedonderhoud
Telefoon: (020) 4181816

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00