Skip to main content

CV-ketel en rookgaskanalen vervanging

Vervanging van de cv-ketels en collectieve rookgasafvoerkanalen aan de VvE Albatros Lamellen

Opdrachtgever

Projectnr. BT213244

Projectomschrijving

Vervanging van de cv-ketels en rookgasafvoerkanalen aan de VvE Albatros Lamellen 1 en 2-4

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

In opdracht van Woonstichting Lieven de Key en VvE Albatros Lamellen 1 en 2-4 gaan wij de Cv-ketels en de collectieve rookgasafvoersystemen vervangen (dit is verplicht vanuit de wetgeving) zodat u de komende jaren weer beschikt over een goed functionerend en veilig rookgasafvoersysteem. Doordat het rookgasafvoersysteem vervangen wordt is het noodzakelijk dat de bestaande Cv-ketels ook worden vervangen en dat de bestaande Warmte TerugWin unit (WTW) wordt verplaatst en wordt aangesloten op het collectieve ventilatiekanaal. Door leveringsproblemen is het op dit moment helaas niet mogelijk om een nieuwe WTW-unit aan te schaffen. Daarom is het noodzakelijk om de bestaande WTW opnieuw aan te sluiten. Zonder deze WTW-unit wordt uw woning niet optimaal geventileerd.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van Woonstichting Lieven de Key en VvE Albatros Lamellen 1 en 2-4 gaan wij de Cv-ketels en de collectieve rookgasafvoersystemen vervangen.

De werkzaamheden bij u in de woning duren maximaal drie aaneengesloten werkdagen, daarna heeft u weer verwarming en warm water. De rookgasafvoer wordt direct vervangen omdat dit verplicht is vanuit de regelgeving.

Voor het vervangen van het rookgasafvoerkanaal kan het voorkomen dat er bij u ook bouwkundige werkzaamheden uitgevoerd te worden, zoals het openhalen en herstellen van de wand in de opstellingskast. Een medewerker van de firma Koster loopt met ons mee om deze bouwkundige werkzaamheden netjes en vakkundig uit te voeren.

Na oplevering heeft u weer een veilig rookgasafvoersysteem en een zuinige en betrouwbare cv-ketel voor de komende jaren.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 07 november t/m 23 december 2022 uitgevoerd  en nemen per woning maximaal drie aaneengesloten dagen in beslag. Het is van groot belang dat u tijdens deze dagen thuis bent. Dit omdat de werkzaamheden zogeheten strangwerkzaamheden betreft. Dit houdt in dat alle boven- en onderburen te gelijk tijdig aanwezig dienen te zijn. Wanneer u zelf niet aanwezig kunt zijn verzoeken wij u vriendelijk ervoor zorg te dragen dat iemand anders uw zaken behartigt. Tijdens de werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van het warme water en de verwarming. Wilt u zo vriendelijk zijn om ervoor zorg te dragen dat de ruimte om de bestaande ketel vrij is en dat de berging leeg is? Dat bespoedigt de werkzaamheden enorm.

Tijdens het vervangen van het rookgasafvoersysteem en de Cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water en kan er geen gebruik worden gemaakt van de mechanische ventilatie (WTW). Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts, voorafgaand aan de installatiedagen,  alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij onze hoofdmonteur. Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op. Mocht dit niet het geval zijn, dan vind u de contactgegevens verderop deze pagina.

Firma Gasservice Noord-Holland zal bij alle huurders de Cv-ketels vervangen

Indicatie nieuwe Cv-ketel en thermostaat

Firma Koster Schoorsteentechniek zal de collectieve rookgaskanalen demonteren en monteren

Indicatie nieuwe collectieve rookgasafvoerkanaal

Indicatie terug te plaatsen huidige WTW-unit

Op de dagen van de werkzaamheden

Dag 1:

Wij  starten in de ochtend met het afplakken van de vloer met een zelfklevende en vloeistofdichte vloerbescherming. Als de vloer is afgedekt wordt de bestaande Cv-ketel  en WTW unit incl. de zichtbare rookgasafvoer- ventilatiebuizen gedemonteerd  en wordt de schachtwand waarin de rookgasafvoerpijpen zich bevinden netjes open gezaagd zodat de rookgasafvoer in de schacht kan worden vervangen. De materialen voor de ketelvervanging worden per verdieping uitgelopen en er zal worden gestart met de montage van de nieuwe kombiketel.

Dag 2:

worden de werkzaamheden hervat en als de rookgasafvoer in de schacht is vervangen wordt de schachtwand afgewerkt met een brandwerende plaat en word er gestart met het aansluiten van de nieuwe Cv-ketel op het nieuwe rookgasafvoer systeem. Herplaatsen en aansluiten van de bestaande WTW unit

Dag 3:

worden de werkzaamheden hervat en zal er door de elektricien een nieuwe perilex aansluiting (= stopcontact) voor de WTW unit en een wandcontactdoos voor de nieuwe combiketel worden gemaakt (indien noodzakelijk). Afhankelijk van de situatie in uw woning kan het zijn dat een aannemer nog wat herstelwerk zal uitvoeren.

 

Planning per strang [KLIK HIER]

 

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de planning van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau.

Telefoon: 088 – 115 13 01
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.30 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij de afdeling Woonservice van Woonstichting Lieven De Key

Contactpersoon de Key:
Telefoon: 020-621 43 33

Website De Key contact

 

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00