Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

PILOTPROJECT MONTAGE DIVERSE HYBRIDE SYSTEMEN WOONWAARD NOORD-KENNEMERLAND

Opdrachtgever

Projectnr. BT203207

Projectomschrijving

Montage diverse hybride systemen in woningen van Woonwaard Noord-Kennemerland.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder Woonwaard opdracht gekregen om in tien verschillende woningen een hybride systeem te monteren als pilot voor verduurzaming. In sommige gevallen vervangen wij uw cv-ketel en het rookgasafvoersysteem en in andere gevallen koppelen wij de bestaande cv-ketel aan het nieuwe aangebrachte hybride systeem.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder Woonwaard gaan we de cv-ketel vervangen voor een hybride systeem.

Wat is een hybride lucht-water warmtepomp?
Een hybride lucht-water warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een HR (hoog rendement) cv-ketel. Dit zijn twee aparte apparaten. Zij zijn voorzien van regeltechniek die ervoor zorgt dat onder alle omstandigheden de meest voor de hand liggende techniek wordt ingezet om aan uw verwarmingsbehoefte te voorzien.

De warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en door een thermodynamisch proces (ongeveer de omgekeerde werking van uw koelkast) komt die warmte beschikbaar om uw woning te verwarmen. De warmtepomp en de cv-ketel werken samen om uw woning te verwarmen. Bij lage buitentemperaturen wordt de warmtepomp uitgeschakeld en neemt de cv-ketel de verwarmingsvraag over, dit schakelmoment ontstaat op de economisch meest voordelige wijze om uw woning te verwarmen.

De cv-ketel zorgt ervoor dat u snel warm tapwater krijgt op het moment dat u dat nodig heeft om bijvoorbeeld te douchen of een bad te vullen.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare installatie voor de komende jaren.

Wat gaan we nog meer uitvoeren?

De bestaande radiatoren worden voorzien van nieuwe thermostatische radiatorkranen die waterzijdig worden ingeregeld.

Een thermostatische radiatorkraan wordt gebruikt om de juiste hoeveelheid warm water door een radiator te laten stromen. Daarbij heb je keuze uit een gewone kraan of een kraan met dynamische doorstroombegrenzing. De laatste heeft als voordeel dat die niet gevoelig is voor veranderingen in het systeem. Zou je een radiator ergens in huis open of dicht draaien, dan gaan de andere radiatoren met gewone kranen wat langzamer of sneller stromen en wordt de balans dus verstoord. De dynamische kraan blijft op gelijke snelheid stromen omdat een inwendige drukregelaar veranderingen in druk corrigeert. Deze kranen zijn dus makkelijker en nauwkeuriger in te regelen en bieden daarmee de hoogste energiebesparing.

In de meterkast plaatsen we een extra elektra groep ten behoeve van de warmtepomp op zolder. Het leidingwerk wordt waar mogelijk uit het zicht verwerkt, waar het niet mogelijk is het leidingwerk uit het zicht te plaatsen, wordt de elektra in een kabelgoot weggewerkt.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van maandag 14 december t/m vrijdag 18 december 2020.

Tijdens het vervangen van de cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning.

De werkzaamheden nemen twee werkdagen in beslag. Er zijn elektrische kachels beschikbaar, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek rondom  de huidige cv-ketel, radiatoren en meterkast, leeg te ruimen.

In sommige situaties zal er voor de werkzaamheden een steiger worden opgebouwd in de voortuin.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie diverse hybride systemen

Indicatie radiator afsluiter en radiator knop

Inregeling cv

Indicatie plattegrond werkzaamheden

Op de dagen van de werkzaamheden

Wij plakken waar nodig de vloer af van de route die onze monteurs moeten lopen. Dat voorkomtbeschadigingen.

Wij verwijderen de oude cv-ketel en voeren deze af. Dit betekent dat u vanaf 7.30 uur geen warmte en warm water meer heeft. Dit duurt tot het einde van de dag.

In de meterkast wordt een extra elektra groep aangebracht voor de warmtepomp.

We plaatsen de hybride lucht-water warmtepomp (tuinopstelling). Wij testen uw hybride lucht-water warmtepomp. We testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

MONITORING

Omdat het project een bijdrage moet leveren aan het verlagen van het energieverbruik zouden wij graag de situatie in een aantal woningen volgen. Daarvoor vragen wij uw medewerking. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de verstrekte gegevens. Het zal erop neerkomen dat wij u vragen om het energieverbruik van de afgelopen jaren in te mogen inzien en wij zullen u na het plaatsen van de nieuwe installatie regelmatig vragen om de meterstanden aan ons door te geven. Voor u heeft dit als voordeel dat u direct wordt ingelicht over de wijziging in uw energieverbruik.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze monteur.

Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder Woonwaard Noord-Kennemerland.

Contactpersoon: de heer Paul Duyn
Telefoon: 072-527 65 27

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van Bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00