Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

Vervanging collectieve cv-installatie Melis Stokelaan te Alkmaar (BT203161)

Opdrachtgever

Projectnr. BT203161

Projectomschrijving

Vervanging collectieve cv-installatie inclusief radiatoren in complex Melis Stokelaan 112 t/m 286 te Alkmaar.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder de opdracht gekregen om de collectieve cv-installatie te vervangen, inclusief radiatoren. Het bestaande leidingnet en de radiatoren zijn verouderd en hebben hun levensduur bereikt.  Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen?

In opdracht van uw verhuurder gaan we de collectieve cv-installatie vervangen (leidingwerk bergingen / stijgstrangen woningen / radiatoren inclusief kranen). Bij de woningen op de begane grond worden alleen de radiatorkranen vervangen.

De werkzaamheden bij u in de woning nemen meerdere dagen in beslag en vinden plaats op verschillende data. Dit is voor u erg lastig maar helaas onvermijdelijk. Hiervoor vragen wij dan ook uw begrip. Verderop vindt u een planning waarin wordt aangegeven wanneer wij bij u thuis de werkzaamheden komen uitvoeren. Ook wordt daarin aangegeven op welke dag, welke werkzaamheden worden uitgevoerd. In de periode van 27 mei 2021 t/m 13 augustus 2021 heeft u, wanneer bij u de werkzaamheden plaatsvinden, geen verwarming.

Wat gaan we nog meer uitvoeren?

Bouwkundige werkzaamheden:

Voor het vervangen van het collectieve leidingnet in de bergingen zullen wij in de algemene verkeersruimtes, scootmobielruimte, fiets- en scooterruimte en de opslagruimte Durak, het plafond demonteren om het leidingwerk boven het plafond te kunnen vervangen. Zodra het leidingwerk vervangen is, zal het plafond weer netjes worden hersteld. Voor deze werkzaamheden zal een steiger worden opgebouwd over de trappen heen naar de bergingen in de kelder. Ook wordt er een steiger opgebouwd in de fietsenstalling/scootmobielruimte.

Bij de bewoners waar het achterhout van de radiatoren nog voorzien is van schrootjes, zal dit ook gelijk worden vervangen op het moment dat de oude radiatoren worden gedemonteerd. Hiervoor wordt een nieuwe vaste plaat als achterhout teruggeplaatst en wordt het paneel voorzien van isolatie.

Bij de woningen op de begane grond zal het plafond in de slaapkamer in zijn geheel gedemonteerd worden. Ook wordt een klein deel deel van het plafond in de woonkamer gedemonteerd t.b.v. het vervangen van de collectieve stijgstrang van de bovengelegen woningen. Wij proberen het leidingwerk zo te demonteren en te vervangen dat het plafond in de badkamer niet gedemonteerd hoeft te worden. Het kan voorkomen dat dit in de praktijk niet lukt en het plafond alsnog gedemonteerd moet worden. Wanneer het leidingwerk is vervangen, worden de plafonds weer netjes hersteld.

Schilderwerkzaamheden:

Als alle werkzaamheden gereed zijn, dan worden alle nieuwe stijgstrangen geschilderd in RAL9016 (wit). Alle aansluitleidingen van de radiatoren worden uitgevoerd in precisiebuis (vernikkeld grijs/zilver van kleur), deze worden niet geschilderd.

De plafonds in de begane grond woningen worden ook weer in de oude staat hersteld, gestuct en geschilderd.

Het achterhout van de radiatoren wordt ook geschilderd in de kleur RAL9016 (wit).

Werking radiatorkranen:

Alle radiatoren worden voorzien van nieuwe thermostatische radiatorkranen, die waterzijdig worden ingeregeld.

Een thermostatische radiatorkraan wordt gebruikt om de juiste hoeveelheid warm water door een radiator te laten stromen. Daarbij heb je keuze in een gewone kraan of een met dynamische doorstroombegrenzing. De laatste heeft als voordeel dat die niet gevoelig is voor veranderingen in het systeem.

Zou je een radiator ergens in huis open of dicht draaien, dan gaan de andere radiatoren met gewone kranen wat langzamer of sneller stromen en wordt de balans dus verstoord. De dynamische kraan blijft op gelijke snelheid stromen omdat een inwendige drukregelaar veranderingen in de druk corrigeert. Deze kranen zijn dus makkelijker en nauwkeuriger in te regelen en bieden daarmee de hoogste energiebesparing. Klik hier voor de instructie voor de bediening van de thermostaatknop: instructie thermostaatknop.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 27 mei t/m 13 augustus 2021 uitgevoerd. Er is sprake van een gezamenlijke (collectieve) installatie waar de boven en onder gelegen woningen op aangesloten zitten. Het is daarom uitermate belangrijk dat deze woningen tijdens uitvoering allemaal toegankelijk zijn.

Tijdens de vervangingswerkzaamheden heeft u geen verwarming. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

LET OP BELANGRIJK:
Wij verzoeken u om alle radiatorkranen in de avond van 26 mei 2021 helemaal open te zetten i.v.m. het leeghalen van de cv-installatie.  De installatie wordt deze avond ook uitgezet, dus het brengt geen extra stookkosten met zich mee. Op het moment dat de radiatoren dicht staan tijdens demontage en later het openzetten van de radiatoren, kan er nog water uit de installatie komen. Dit kan waterschade veroorzaken en dat willen wij ten alle tijden voorkomen. Voor eventuele waterschade die ontstaat als gevolg van radiatoren die dicht staan, zijn wij als Bonarius niet aansprakelijk.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, leeg te ruimen. Dit geldt ook voor de vensterbanken, deze worden gedemonteerd voor het plaatsen van het achterhout.

Toegang bergingen begane grond
Het is belangrijk dat wij het gehele project toegang hebben tot alle bergingen op de begane grond voor het vervangen van de collectieve cv-leidingnet. Houd er ook rekening mee dat de ruimtes waar de monteurs moeten werken, zijn leeggeruimd. Onze monteurs vervangen de leidingen zoals in de afbeelding hiernaast (wit geïsoleerde leidingen), deze ruimtes in de bergingen moeten vrij gehouden worden voor de werkzaamheden.

Wij verzoeken u de toegang sleutels van uw berging op de begane grond af te geven bij mevrouw Lydia Schaddelee (haar contact gegevens staan onderaan deze pagina). Tijdens de werkzaamheden kunnen wij dan toegang krijgen tot de bergingen. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de bergingen ’s avonds altijd weer worden afgesloten.

Opslag of vuilstort bergingen
Mocht u gebruik willen maken van tijdelijke opslag van uw spullen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Lydia Schaddelee (haar contact gegevens staan onderaan de pagina).  In de periode van 14 mei t/m 25 mei 2021 laten wij ook een dichte vuilcontainer plaatsen voor het eventueel afvoeren van spullen. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan is dit mogelijk in bovengenoemde periode.

 

Afspraakbrieven / afspraakbevestigingen
U krijgt van ons in totaal drie afspraak brieven voor de verschillende werkzaamheden:

Brief 1: Installatie werkzaamheden

Brief 2: Vullen, ontluchten en Techem bemetering

Brief 3: Schilderwerkzaamheden

Wij verzoeken u om de afspraken – per afspraakbrief – digitaal te bevestigen. U kunt dit doen door de QR code te scannen met de camera van uw telefoon of u kunt inloggen met de gegevens in de brief. U komt dan op een webpagina waar u de afspraak kunt bevestigen. Mocht het niet lukken om de afspraak digitaal te bevestigen, dan kunt u de afspraak ook telefonisch bevestigen bij ons Planbureau, via tel. 088-155 13 01.

Schilder afspraak verzetten

Om uw afspraak met de schilder te verzetten kunt u direct contact met de schilder opnemen tussen 09:00 en 12:00 uur.

Wim van Dijk
06 – 46 33 81 38
deuxonderhoudsbedrijf@kpnmail.nl

In de planning ziet u wanneer de werkzaamheden bij u worden uitgevoerd en op welke dagen: Planning werkzaamhedenWij hangen deze planning ook op diverse plekken in de trappenhuizen.

 

Warmtemeters radiatoren
Op de bestaande radiatoren zitten nu warmtemeters van Techem. De meters worden tijdens het demonteren van de bestaande radiatoren van de radiatoren afgehaald en gecodeerd met de ruimte waar deze vanaf komt. Wij laten de meters achter in uw woning, bewaar deze goed bij elkaar. Op het moment dat de installatie weer gevuld en ontlucht wordt, zal Techem met ons meelopen om de warmte meters weer terug te plaatsen op de nieuwe radiatoren.

Indicatie nieuwe radiator (kleur Ral 9016)

Schrootjes achter radiatoren

Indicatie te demonteren plafonds (groen gemarkeerd)

Indicatie radiator afsluiter en radiator knop

Inregeling cv

Indicatie ruimten waar werkzaamheden plaatsvinden

Ruimtes in bergingen met witte leidingen

Indicatie warmte meter

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Onze werkdagen zijn van 07:45 – 16:00 uur.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Ook hebben wij een aantal onderaannemers die werkzaamheden uitvoeren, zij zijn herkenbaar de bedrijfskleding met onderstaande logo’s:

   

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Mustafa Yildiz.

Telefoon: 06-87 79 63 56
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder Woonwaard

Contactpersoon: Dennis Voerman
Telefoon: 072-527 65 527
E-mail: dvoerman@woonwaard.nl 

Ook kunt u voor overige vragen terecht bij Bewonerscommissie De Zonkantflat

Contactpersoon: mevrouw Lydia Schaddelee
Telefoon: 06-51 91 14 11
E-mail: schaddelee@chello.nl

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00