Skip to main content

Vervanging van collectieve rookgasafvoer

Vervanging collectieve rookgasafvoer en het reinigen collectieve ventilatie uitblaas kanaal VvE 030 Oeverpad te Amsterdam

Opdrachtgever

Projectnr. BT203073

Projectomschrijving

Opdrachtgever:               VvE 030 Oeverpad

Projectnummer:             BT203073

Complex:                           Complex VvE 030 Oeverpad te Amsterdam

Projectomschrijving:    Vervanging collectieve rookgasafvoer en het reinigen collectieve ventilatie uitblaas kanaal.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw VVE opdracht gekregen om het collectieve rookgasafvoer kanaal te vervangen en het reinigen van de mechanische ventilatie uitblaaskanalen. Het bestaande rookgasafvoer kanaal heeft zijn levensduur bereikt en voldoet niet meer aan de huidige regelgeving. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

In opdracht van uw VVE gaan we de collectieve rookgasafvoer kanaal vervangen. De werkzaamheden bij u in de woning duren 1 dag, tijdens deze werkzaamheden heeft geen verwarming en warm water. Afhankelijk van de situatie in uw woning kan het zijn dat een timmerman nog wat herstelwerkzaamheden zal uitvoeren.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare cv ketel en rookgasafvoer voor de komende jaren.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 6 september t/m 8 oktober 2021 uitgevoerd. Er is sprake van een gezamenlijke collectieve rookgasafvoer kanaal waar de boven en onder gelegen woningen op aangesloten zitten. Het is daarom uitermate belangrijk dat deze woningen tijdens uitvoering allemaal toegankelijk zijn.

Tijdens het vervangen van de collectieve rookgasafvoer kanaal heeft u geen verwarming, warm water en ventilatie. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur. Mocht u toch de woning willen ventileren (frisse lucht) kunt u een raam of de ventilatie roosters openzetten.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken . Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt, leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie collectief rookgasafvoer kanaal

Herkenbaarheid personeel Bonarius

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de collectieve rookgasafvoer kanaal. Dit betekent dat u vanaf 7.30 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude collectieve rookgasafvoer kanaal wordt naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Wij maken een nieuw rookgasafvoerkanaal voor de Cv-ketel.

Wij testen de cv-ketel op het nieuwe rookgasafvoer kanaal. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Menno Tolman.

Telefoon: 06 3730 0066
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 16.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw VvE 030 Oeverpad
Contactpersoon: Frans van den Berg
Telefoon: 06 5103 3928

Uitsluitend bereikbaar van maandag tot en met vrijdag vanaf 18:00 uur

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00