Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

PLAATSING VAN CV-KETELS INCLUSIEF ROOKGASAFVOER EN RADIATOREN

Opdrachtgever

Projectnr. BT193129

Projectomschrijving

Plaatsing van cv-ketels inclusief rookgasafvoer en radiatoren.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder de Alliantie opdracht gekregen om een cv-ketel, rookgasafvoersysteem en radiatoren te plaatsen. Uw huidige gaskachel is verouderd en maakt plaats voor een nieuw, zuiniger verwarmingssysteem. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder gaan we een cv-installatie met radiatoren aanbrengen. U krijgt ook een thermostaat waarmee u de temperatuur kunt regelen. De werkzaamheden bij u in de woning duren meerdere dagen, daarna heeft u weer verwarming en warm water.  Afhankelijk van de situatie in uw woning kan het zijn dat een timmerman nog wat herstelwerk zal uitvoeren.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 4 januari t/m 30 april 2021.

Het afspraakvoorstel  voor uw specifieke woning vindt u in de brief die wij u hebben gestuurd.

In sommige gevallen is er sprake van een gezamenlijke rookgasafvoersysteem waar de boven en onder gelegen woningen op aangesloten zijn. Het is belangrijk dat deze woningen tijdens de uitvoering gelijktijdig toegankelijk zijn. Als dat bij u van toepassing is, dan hoort u dat op tijd van ons.

Tijdens het aanleggen van de cv-installatie heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning vooraf ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de nieuwe cv-ketel geïnstalleerd zal worden, leeg te ruimen.

Graag willen wij ook de plek voor de radiatoren vrij hebben, dus wij verzoeken u vriendelijk om eventuele ombouwen, timmerwerk etc. rondom deze plek te demonteren.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe cv-ketel en thermostaat

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude gaskachel. Dit betekent dat u vanaf 8.00 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude gaskachel wordt naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Wij maken een nieuw rookgasafvoerkanaal voor de cv-ketel.

Wij testen de nieuwe cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Wij monteren nieuwe radiatoren en ze worden waterzijdig  ingeregeld.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Roel Westerhof.

Telefoon: 06-52 53 65 49
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder de Alliantie of Triacon.

Contactpersoon: mevr. Den Braber of mevr. Bekman.
Telefoon: 038-333 80 70

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00