Skip to main content

CV-ketel en rookgaskanalen vervanging

Verplaatsen van de Cv-ketel en het vervangen collectieve rookgasafvoersysteem

Opdrachtgever

Projectnr. BM233024

Projectomschrijving

Opdrachtgever:               Dudok

Projectnummer:             BM233024

Complex:                           De Sparren 13 t/m 59 te Bussum

Projectomschrijving:    Verplaatsen van de Cv-ketel en het vervangen collectieve rookgasafvoersysteem

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw Verhuurder Dudok Wonen opdracht gekregen om bij u in de woning de Cv-ketel te verplaatsen van de keuken naar de buitenkast op het balkon en het collectieve rookgasafvoerkanaal te vervangen.

Het bestaande rookgasafvoer kanaal heeft zijn levensduur bereikt en voldoet niet meer aan de huidige regelgeving.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

De werkzaamheden bij u in de woning duren twee aaneengesloten werkdagen, daarna heeft u weer verwarming en warm water. Bij het verplaatsen van de Cv-ketel zal de aannemer Coen Hagedoorn bouwgroep de herstel werkzaamheden uitvoeren.

Na oplevering heeft u weer een veilig rookgasafvoersysteem en indien bij u van toepassing een zuinige en betrouwbare cv ketel voor de komende jaren.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van maandag 22 mei tot en met vrijdag 26 mei 2023 uitgevoerd.

Tijdens het vervangen van het rookgasafvoersysteem/ Cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt en het balkon waar de Cv-ketel naar toe verplaatst zal worden leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie collectief rookgasafvoerkanaal

Herkenbaarheid personeel Coen Hagedoorn Bouwgroep

Op de dagen van de werkzaamheden

Dag 1:

  • Waar nodig plakt Coen Hagedoorn bouwgroep de vloer af van de route. Dat voorkomt beschadigingen.
  • Aanbrengen deur in buitenkast ter voorbereiding voor het plaatsen van de Cv-ketel en rookgasafvoersysteem.

Dag 2:

  • Wij demonteren de huidige Cv-ketel in de keuken. Dit betekent dat u vanaf 8.00 uur geen warmte en warm water meer heeft.
  • Plaatsen de Cv-ketel in de buitenkast en passen al het leidingwerk aan.
  • Het collectieve rookgaskanaal in de buitenkast wordt vervangen.
  • Wij testen de cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.
  • Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.

We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.

U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze planning afdeling

Telefoon: 088 115 13 01
U kunt ons bereiken van  maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw woningbouwvereniging.

Dudok Wonen contact

U kunt Dudok Wonen op werkdagen van maandag tot en met vrijdag bellen tussen 9:00 en 13:00 op 035-6461600.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00