Skip to main content

Ketel vervanging en collectieve rookgaskanalen met radiatorkranen en watermeters

Vervangen Cv-ketel en collectief rookgaskanaal inclusief vervangen Radiatorkranen en watermeter aan de complexen aan de Juweellaan 7-791 / Nathaliegang 85-235 te Zoetermeer

Opdrachtgever

Projectnr. BM223025

Projectomschrijving

Opdrachtgever:             Vidomes

Projectnummer:          BM223025

Projectomschrijving:Vervangen Cv-ketel en collectief rookgaskanaal inclusief vervangen Radiatorkranen en watermeter

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw Verhuurder opdracht gekregen om bij u in de woning de cv ketel, collectief rookgaskanaal, radiatorkranen en de watermeter te vervangen

De ketel , radiatorkranen en watermeter hebben hun levensduur bereikt . De ketel wordt vervangen omdat deze verouderd is, wij plaatsen een nieuw en zuiniger exemplaar.

Indien uw ketel reeds is vervangen zullen wij in uw woning alleen het collectieve rookgaskanaal en de nieuwe radiatorkranen en watermeter vervangen.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder gaan we de cv-ketel, radiatorkranen en watermeter vervangen. De werkzaamheden bij u in de woning duren 1 dag, tijdens deze werkzaamheden heeft geen verwarming en warm water.

Het is van groot belang is dat u op de voorgestelde datum aanwezig bent om de het collectieve rookgaskanaal in samenwerking met u boven en beneden buren uitgevoerd dient te worden.

Daarom verzoeken wij u vriendelijk meer toch dringend om op de afgesproken datum thuis te zijn.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 11 juli tot en met 12 september 2022 uitgevoerd.

Tijdens het vervangen van de cv-ketel heeft u geen verwarming en of warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken . Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel en de radiatoren hangen, ruimte te maken.

Ook in de ruimte waar de watermeter is gemonteerd dienen wij werkzaamheden uit te voeren.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe cv-ketel en thermostaat

Voorbeeld collectieve rookgaskanalen

Indicatie thermische radiatorkraan

Indicatie nieuwe watermeter

Ingeregelde CV installatie

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude cv-ketel en het collectieve rookgaskanaal, radiatorkranen en de watermeter. Dit betekent dat u vanaf 8.00 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude cv-ketel, rookgasafvoerkanaal, radiatorkranen en watermeter worden naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Wij testen de nieuwe cv-ketel, radiatorkranen en regelen deze dan ook in. Tevens controleren wij of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij ons Planbureau

Telefoon: 088 – 115 13 01
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 – 16.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij Vidomes

Telefoon: 088 – 845 66 00

Website Vidomes contact

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00