Skip to main content

CV-ketel en rookgaskanalen vervanging

Vervanging van collectieve cv-ketels en de radiatorkranen in diverse complexen

Opdrachtgever

Projectnr. BM213013

Projectomschrijving

Vervanging van de collectieve cv-ketels in het ketelhuis en vervanging van de radiatorkranen in uw woning.

 

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor de vervanging van uw collectieve cv-ketels en de radiatorkranen in uw woning.

Wij hebben van Portaal opdracht gekregen om de collectieve cv-ketels in het ketelhuis en de radiatorkranen in uw woning te vervangen. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van Portaal gaan we de collectieve cv-ketels in het ketelhuis en de radiatorkranen in uw woning te vervangen De werkzaamheden in het centrale ketelhuis duren ongeveer drie  dagen. In die periode heeft u dan ook geen verwarming.  Het vervangen van de radiatorkranen duurt ongeveer een halve dag.

Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, heeft u weer een veilig werkende cv-installatie.

 

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 23 augustus t/m 24 september 2021 uitgevoerd. Tijdens het vervangen van de collectieve ketels in het ketelhuis heeft u geen verwarming.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft wanneer de radiatorkranen in uw woning worden vervangen. Daarom vragen wij u vriendelijk om bij de plek waar de radiatoren hangen voldoende ruimte te maken zodat de monteur zijn werkzaamheden op de juiste manier kan uitvoeren.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe collectieve cv-ketels in het ketelhuis

Indicatie nieuwe radiatorkraan

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij beginnen de eerste twee dagen met het verwijderen van de oude cv-ketels en het monteren van de nieuwe cv-ketels.

We testen de nieuwe cv-ketels en regelen deze in.

Daarna gaan we de diversen woningen bezoeken en vervangen we de radiatorkranen van alle radiatoren in uw woning.

We regelen daarna de radiatoren in en controleren ze op de juiste werking.

Ook spoelen wij de gehele cv-installatie in uw woning.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.

We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.

U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze planningsafdeling:

Telefoon: 088 115 13 01
U kunt ons bereiken van  maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw woningcorporatie Portaal.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00