Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

VERVANGING COLLECTIEVE WARMTEPOMP LANGE DREEF TE DRIEBERGEN

Opdrachtgever

Projectnr. BM203054

Projectomschrijving

Het vervangen van de collectieve warmtepomp door individuele warmtepompen bij complex Lange Dreef in Driebergen.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder Heuvelrug Wonen opdracht gekregen om bij u in de woning de collectieve warmtepomp te vervangen door een individuele warmtepomp. De collectieve warmtepomp blijkt veel problemen te geven en is aan slijtage onderhevig.

Momenteel is de situatie zodanig dat wanneer er een probleem is met de warmtepomp van een van de buren waaraan uw systeem gekoppeld zit, dit ook voor u problemen oplevert. De installatie van een individuele warmtepomp zal dit probleem oplossen.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder Heuvelrug Wonen gaan we de collectieve warmtepomp verwijderen en een nieuwe, individuele warmtepomp bij u in de woning monteren. Ook worden er aanpassingen gedaan in uw meterkast ten behoeve van de voeding van de warmtepomp. De werkzaamheden in uw woning zullen een kleine week (circa 5 dagen) in beslag nemen. Tijdens deze werkzaamheden heeft u geen verwarming. Voor de warmwatervoorziening monteren wij een tijdelijke noodboiler.

Omdat de werkzaamheden tegelijkertijd bij uw boven- en onderburen moeten worden uitgevoerd, verzoeken wij uw vriendelijk om op de aangegeven uitvoerdata aanwezig te zijn. Indien één van de bewoners in uw strang niet thuis is, kunnen wij de werkzaamheden niet uitvoeren.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare warmtepomp voor de komende jaren..

.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van 26 september t/m 07 oktober 2022 uitgevoerd.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de ruimte waar de huidige binnen-unit van de warmtepomp staat, leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe warmtepomp

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude collectieve warmtepomp op de eerste dag, voor warm water plaatsen wij dezelfde dag nog de tijdelijke noodboiler.

De oude binnen-unit van de collectieve warmtepomp in uw woning wordt afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

De overige dagen zijn we bezig met het leggen van nieuwe leidingen van buiten op het dak  naar binnen in uw woning, het aanbrengen van elektra leidingen en het installeren van de binnen- en buiten-unit van uw nieuwe warmtepomp.

Aan het einde van de week zullen wij de nieuwe warmtepomp in bedrijf stellen en testen.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag en week weer netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze planningsafdeling.

Telefoon: 088-115 13 01
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00