Skip to main content

Bonarius op afstand

Bonarius heeft een lange
geschiedenis met monitoren

Al ruim vijftien jaar werken wij met BOA: Bonarius Op Afstand. BOA is een uniek systeem waarmee op afstand de prestatie, onderhoudsstatus en eventuele storingen van individuele cv-ketels draadloos kunnen worden uitgelezen, zonder in te grijpen in de privacy van de bewoner. Met deze zelfontwikkelde software loopt Bonarius voorop in Nederland.

Het BOA-systeem functioneert door middel van ingebouwde, geavanceerde communicatiesoftware. Deze software is in alle nieuwe ketels standaard ingebouwd en vormt een zogenaamd meshed network tussen de ketels onderling. Daarmee beschikken wij altijd over alle informatie van alle aangesloten ketels.

De gegevens uit de individuele cv-ketels komen binnen via speciaal door Bonarius ontwikkelde beslissingsondersteunende software. Mogelijke storingen leiden automatisch tot een werkopdracht met gerichte informatie voor de monteur.

Monitoren op afstand

Privacy goed geregeld

De privacy van de bewoners staat bij ons voorop. We verzamelen alleen installatiegegevens en géén persoonsgegevens van de bewoners. Daarnaast werkt Bonarius alleen met de gegevens die corporaties aanleveren en bewerken wij deze gegevens niet. Zo voldoen wij aan de privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 vanuit de Europese Unie wordt ingevoerd: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Preventief en planbaar onderhoud

Met behulp van BOA komen monteurs goed voorbereid aan bij de bewoner. De agenda bepaalt namelijk niet het onderhoud – maar de onderhoudsstatus van de ketel. Zo kan een monteur efficiënt te werk gaan. Dat bespaart niet alleen tijd, maar ook dure weekendreparaties.

Monitoren is de toekomst

Wij zetten op dit moment onze technologie vooral in op de producten in onze branche, te weten cv-installaties. Maar we voorzien een grote toekomst voor het monitoren van systemen met warmtepompen en mechanische ventilatie. Enkele producten hebben al een sensor of een vorm van monitoring, maar deze zijn allemaal beperkt op afstand uit te lezen. Laat staan dat er een preventieve interventie kan plaatsvinden.

Sterker inzicht in installaties

BOA biedt inzicht in het gedrag van installaties. Deze rapportages kunnen gebruikt worden om het strategisch onderhoud van de woningportefeuille te plannen en budgetteren. Of als basis dienen voor duurzaamheidsprojecten. Opdrachtgevers hebben 24/7 inzicht in deze rapportages.

Is die toekomst ver weg?

Niet als het aan Bonarius ligt. Wij zijn als enige al vele jaren bezig met het ontwikkelen en testen van het monitoren op afstand van warmtepompen en ventilatiesystemen. We hebben draaiende proefopstellingen en de producten van de demo-opstelling zijn allemaal te koop in 2018.

Laten we samen uw unieke situatie bekijken. Bel 020 407 49 00 of mail Renzo.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00