Skip to main content

Collectief rookgasafvoer systeem vervanging

Collectief rookgasafvoer systeem vervanging aan de VvE 1961 - Sassenheimstraat Westlandstraat te Amsterdam

Opdrachtgever

Projectnr. BT223120

Projectomschrijving

Collectief rookgasafvoer systeem vervanging aan de VvE 1961 – Sassenheimstraat Westlandstraat te Amsterdam

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van De Alliantie VvE Diensten de opdracht gekregen om het collectieve rookgasafvoer systeem te vervangen. Bij de huurders van de Alliantie vervangen wij ook de Cv-ketel en de radiatorkranen.

Het bestaande rookgasafvoer systeem heeft zijn maximale levensduur bereikt en voldoen niet meer aan de huidige regelgeving.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

De werkzaamheden duren één werkdag, tijdens deze werkzaamheden heeft u geen verwarming en warm water.  Ook kunnen de particulieren bewoners bij Bonarius een mee in de Cv-ketel vervanging. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare Cv-installatie en rookgasafvoer voor de komende jaren.

                        

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden op dinsdag 06 juni tot en met donderdag 08 juni 2023 uitgevoerd.

Tijdens de werkzaamheden heeft u geen verwarming en of warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt, leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Cv-ketel kopen voor particulieren

De particulieren kunnen een online bestelling plaatsen voor een nieuwe Cv-ketel via www.bonarius.com/bestellen

Als u kiest voor een nieuwe Cv-ketel zal deze op de zelfde dag geplaatst worden als de afspraak voor het rookgasafvoerkanaal. Let op! het is belangrijk dat u als referentie het projectnummer opgeeft, dit is BT223120

Belangrijk om te weten is dat bij het bestellen gekozen wordt voor de optie:

‘Ik woon in een appartement en heb een bericht ontvangen over werkzaamheden aan het rookgasafvoersysteem’

En vervolgens de opties:

‘Het rookgasafvoersysteem wordt door Bonarius vervangen’

‘Veiligheidspakket met standaard vervanging’ (deze optie is nodig omdat de RGA voor rekening is van de eigenaar, maar wel met korting wordt meegenomen in dit project).

Indicatie collectieve Rookgasafvoer systeem

Indicatie nieuwe Cv-ketel

Indicatie nieuwe kamer thermostaat

Indicatie thermostatische radiatorkraan

Op de dagen van de werkzaamheden

 • Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.
 • Voor het uitvoeren van de werkzaamheden moeten onze monteurs bij u in de woning zijn. Wij vragen u om alvast de benodigde ruimte bij de Cv-ketel vrij te maken.
 • Dit betekent dat u vanaf 08.00 uur geen warmte en warm water meer heeft.
 • Afkoppelen Cv-ketel, wij vervangen uw huidige rookgasafvoerkanaal voor een nieuw exemplaar.
 • Plaatsen van de nieuwe Cv-ketel en deze weer in bedrijf stellen.
 • Na gereed komen van de werkzaamheden zullen wij uw Cv-ketel testen. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.
 • Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Tijdens onze werkzaamheden kunt u geen gebruik maken van de verwarming en is er ook geen warmwater te gebruiken. Koud water kunt u wel gebruiken

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

 • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
 • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
 • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de planning kunt u tijdens werktijd terecht bij onze planning afdeling

Telefoon: 088 – 115 13 01

U kunt ons ook bereiken per mail: afspraak@bonarius.com

Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 15.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw de Alliantie VvE Diensten

Website de Alliantie VvE Diensten contact

Contactgegevens
We zijn ook bereikbaar via:
tel: 088-00 232 30 en info@dealliantievvediensten.nl

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

 1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
 2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
 3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00