Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

KETELVERVANGINGSPROJECT KANAALSTRAAT 200-202 TE AMSTERDAM

Opdrachtgever

Projectnr. BT203009

Projectomschrijving

Vervanging cv-ketels inclusief collectieve rookgasafvoer in complex Kanaalstraat 200-202 te Amsterdam.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw VVE en verhuurder opdracht gekregen om het collectieve rookgasafvoerkanaal en de cv-ketels te vervangen. Het bestaande rookgasafvoerkanaal heeft zijn maximale levensduur bereikt en voldoet niet meer aan de huidige regelgeving. Bij de woningen waar de ketel verouderd is of niet geschikt is voor het collectieve rookgaskanaal vervangen wij ook de ketel voor een nieuw, zuiniger exemplaar. Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw VVE en verhuurder gaan we de cv-ketel en de collectieve rookgasafvoer vervangen. De werkzaamheden bij u in de woning duren één dag, tijdens deze werkzaamheden heeft geen verwarming en warm water. Afhankelijk van de situatie in uw woning kan het zijn dat een timmerman nog wat herstelwerk zal uitvoeren.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare cv-ketel en rookgasafvoer voor de komende jaren.

.

Wat gaan we nog meer uitvoeren?

Bij alle huurwoningen worden de bestaande radiatoren voorzien van nieuwe thermostatische kranen die waterzijdig worden ingeregeld.

Een thermostatische radiatorkraan wordt gebruikt om de juiste hoeveelheid warm water door een radiator te laten stromen. Daarbij heb je keuze in een gewone kraan of een met dynamische doorstroombegrenzing. De laatste heeft als voordeel dat die niet gevoelig is voor veranderingen in het systeem.

Zou je een radiator ergens in huis open of dicht draaien, dan gaan de andere radiatoren met gewone kranen wat langzamer of sneller stromen en wordt de balans dus verstoord. De dynamische kraan blijft op gelijke snelheid stromen omdat een inwendige drukregelaar veranderingen in de druk corrigeert. Deze kranen zijn dus makkelijker en nauwkeuriger in te regelen en bieden daarmee de hoogste energiebesparing.

.

Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden staan gepland voor uitvoering op maandag 22 maart 2021.

Er is sprake van een gezamenlijke (collectief) rookgasafvoersysteem waar de boven en onder gelegen woningen op aangesloten zitten. Het is daarom uitermate belangrijk dat deze woningen tijdens de uitvoering allemaal toegankelijk zijn.

Tijdens het vervangen van de cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt, leeg te ruimen. Het collectieve rookgasafvoerkanaal hangt aan de gevel op het balkon, daarom verzoeken wij u om ook het balkon leeg ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

Indicatie nieuwe cv-ketel en thermostaat

Indicatie radiator afsluiter en radiator knop

Inregeling cv

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude cv-ketel. Dit betekent dat u vanaf 7.30 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude cv-ketel wordt naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Wij maken een nieuw rookgasafvoerkanaal voor de cv-ketel.

Wij installeren de nieuwe cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Mark van Eijk.

Telefoon: 06-29 60 15 79
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij
de Alliantie VvE diensten.
Contactpersoon: mevrouw Lies van der Meer
Telefoon: 088-00 232 30  

Huurders kunnen voor overige vragen terecht bij
de Alliantie.
Contactpersoon: de heer Jules Vonken
Telefoon: 088-00 232 00 

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De duur van de werkzaamheden staat vermeld op de aankondiging.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius, de contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00