Skip to main content

Informatie over groot onderhoud

Vervanging ketels & rookgasafvoer
Bickersgracht 44-48 en Grote Bickersstraat 49-53, 59-65 te Amsterdam

Opdrachtgever

Projectnr. BT193127

Projectomschrijving

Vervanging van de cv-ketels en rookgasafvoer, alsmede asbestsanering bij Bickersgracht 44-48 en Grote Bickersstraat 49-53 en 59-65 te Amsterdam.

Wij zijn Bonarius: brengers van comfort

En verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van uw centrale verwarmings- en warmwaterinstallatie.

Wij hebben van uw verhuurder opdracht gekregen om uw cv-ketel en rookgasafvoer te vervangen. Uw huidige ketel is verouderd en maakt plaats voor een nieuw, zuiniger exemplaar.

Op deze website informeren wij u over het project om eventuele vragen op voorhand te beantwoorden en u te informeren over de werkzaamheden die gaan plaatsvinden in uw woning.

Wat gaat er gebeuren

Wat gaan we doen en wat zijn de voordelen voor u?

In opdracht van uw verhuurder gaan we de cv-ketel en de rookgasafvoer vervangen, ook krijgt u een nieuwe thermostaat. De werkzaamheden bij u in de woning duren (afhankelijk van de situatie) 2 tot 3 dagen, waarbij de eerste 2 dagen met name voor de onderste woning het ingrijpendst zullen zijn en dag 2 en 3 voor alle daarboven gelegen woningen. Tijdens deze dagen heeft u geen verwarming en warm water. De rookgasafvoer wordt direct vervangen omdat dit verplicht is vanuit de regelgeving.

Afhankelijk van de situatie in uw woning kan het zijn dat er bouwkundige werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, zoals het openhalen van een wand. De firma Hermans loopt met ons mee om deze werkzaamheden uit te voeren en waar nodig ook  herstelwerkzaamheden te doen.

Na oplevering heeft u weer een zuinige en betrouwbare cv ketel & rookgasafvoer voor de komende jaren.

.
Asbestsanering

Bij de laagst gelegen woningen in het complex is de aansluiting in de schacht boven het cv-toestel asbesthoudend gebleken. De firma Hermans is door uw verhuurder ingeschakeld om het asbest op een veilige manier te saneren. Hieronder vindt u een indicatie van de planning m.t.b. deze saneringswerkzaamheden.

07:30 – 09:00 containment bouwen

09:00 – 11:30 saneren

11:30 – 14:00 eindmeting door onafhankelijk laboratorium

14:00 – 15:00 afbreken en opruimen

Vanuit Hermans zal steeds dezelfde ploeg aanwezig zijn om deze werkzaamheden uit te voeren.


Uitvoering vraagt goede afspraken van ons en u

De werkzaamheden worden in de periode van half juli t/m eind juli 2021 uitgevoerd.

Tijdens de asbestsanering en het vervangen van de cv-ketel heeft u geen verwarming en warm water. Ons advies is daarom om uw woning ’s nachts alvast op te warmen tot 21 graden (indien de weersomstandigheden daar om vragen). Houd ook de binnendeuren zo veel mogelijk dicht, dan blijft de warmte in de woning. Er zijn elektrische kachels beschikbaar indien noodzakelijk, deze zijn ter plaatse te verkrijgen bij de chef-monteur. Wellicht is dit niet nodig gezien het jaargetijde waarin de werkzaamheden plaatsvinden.

Houd er rekening mee dat de monteur ruimte nodig heeft om te werken. Daarom vragen wij u vriendelijk de plek waar de huidige ketel hangt, leeg te ruimen.

Onze monteurs stellen zich voor, zijn herkenbaar aan onze bedrijfskleding, vertellen wat ze komen doen en ruimen als ze klaar zijn alles netjes op.

.

.

Indicatie nieuwe cv-ketel en thermostaat

Op de dagen van de werkzaamheden

Waar nodig plakken we de vloer af van de route die onze monteurs mogen lopen. Dat voorkomt beschadigingen.

Wij verwijderen de oude cv-ketel. Dit betekent dat u vanaf 7.30 uur geen warmte en warm water meer heeft. De oude cv-ketel wordt naar buiten afgevoerd en nog dezelfde dag opgehaald voor verantwoorde verwerking.

Indien van toepassing, wordt vanaf 7.30 uur gestart met saneringswerkzaamheden.

Wij maken een nieuw rookgasafvoerkanaal voor de cv-ketel.

Wij installeren en testen de nieuwe cv-ketel. Wij testen of u weer verwarming en warm water heeft.

Uiteraard worden alle ruimtes waar wij werken aan het einde van de dag netjes achtergelaten.

Kwaliteitscontrole

Steekproefsgewijs worden de nieuw geplaatste toestellen door onze eigen kwaliteitsinspecteur bekeken en beoordeeld. Zo waarborgen we dat de kwaliteit en uitvoering van de installaties consistent van het juiste niveau zijn.

Oplevering

Als de werkzaamheden zijn beëindigd, stellen we samen met u vast of het werk goed is uitgevoerd en of er wellicht nog zaken niet in orde zijn. We maken aantekeningen in een opleveringsrapport.

  • In verband met de preventieve corona-maatregelen hoeft u het opleveringsformulier niet te ondertekenen.
  • We maken afspraken over de afwerking van eventuele opleverpunten.
  • U krijgt uitleg over de werking van de nieuwe installatie.

Contactpersonen

Werkzaamheden tijdens werktijd

Voor vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u tijdens werktijd terecht bij onze chef-monteur, de heer Louie Hulscher:

Telefoon: 06-13447293
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.

Calamiteiten buiten werktijd

Voor calamiteiten en dringende zaken buiten werktijd kunt u terecht bij:

Bonarius Bedrijven
Telefoon: 088-115 13 13

Overige vragen

Voor overige vragen kunt u terecht bij uw verhuurder De Key.

Contactpersoon: de heer R. Mahabier
Telefoon: 020-6214333

Belangrijk om te weten

Toegankelijk

Bij het onderhoud aan de installatie is het vanuit het oogpunt van de bereikbaarheid en de veiligheid aan te raden geen spullen op te slaan op of rond de plek van de nieuwe cv–ketel.

Herkenbaarheid personeel

Om ervoor te zorgen dat u onze medewerkers kunt herkennen, dragen zij allemaal kleding met een herkenbaar logo van Bonarius. Te allen tijden kunnen zij zich legitimeren. Daarnaast is het goed te weten dat medewerkers van Bonarius geen radio aanzetten tijdens de werkzaamheden en dat zij niet roken in uw woning en tuin.

Schade voorkomen

Het is vervelend als er onbedoeld iets stuk gaat tijdens het werken. Daarom nemen we vooraf al maatregelen zoals het afdekken van uw vloeren op de plekken waar wij moeten werken. Onze medewerkers werken netjes en met respect in uw woning. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen komt het helaas weleens voor dat er schade ontstaat. Als dit het geval is, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk bij de chef-monteur van bonarius. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Elektriciteit

Tijdens de werkzaamheden heeft u gewoon elektriciteit. Bonarius maakt wel gebruik van stroom uit de woning voor enkele werkzaamheden.

Veelgestelde vragen

Is het nodig om tijdens de werkzaamheden thuis te zijn?

Ja, tijdens de werkzaamheden dient u thuis te zijn of ons toegang te verlenen tot de woning (bijvoorbeeld via een buurman of buurvrouw). Het is belangrijk dat er een meerderjarig persoon aanwezig is.

Hoe herken ik een Bonarius-medewerker?

Er staat een monteur voor de deur die zegt van Bonarius te zijn. Hoe kan ik controleren of dat echt zo is?

  1. Bonarius werkt in principe altijd op afspraak. U heeft dus zelf gebeld voor een afspraak of u heeft een afspraakbevestiging ontvangen.
  2. Alle monteurs van Bonarius kunnen zich legitimeren. Zij dragen altijd legitimatie bij zich en zullen deze desgevraagd aan u tonen. Tevens dragen ze herkenbare kleding met Bonarius logo.
  3. In het geval van calamiteiten is het mogelijk dat monteurs onaangekondigd bij u aanbellen. Controleer dan altijd de legitimatie van de monteur.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren per woning gemiddeld 4 uur maar dit altijd afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Onder het kopje “Wat gaat er gebeuren” ziet u hoeveel tijd de werkzaamheden in uw woning in beslag zullen nemen.

Kan ik mijn eigendommen door een medewerker van Bonarius laten verplaatsen?

Nee, de monteur is niet bevoegd om uw privé eigendommen rondom de cv-installatie te verplaatsen. Wij vragen u ook vriendelijk eventuele spullen die de doorgang belemmeren (bijvoorbeeld een wasmachine) zelf te verplaatsen. Als de werkplek niet goed toegankelijk is, aanvaardt Bonarius geen aansprakelijkheid voor schade aan uw eigendommen naar aanleiding van de werkzaamheden.

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de chef-monteur van Bonarius of de planningsafdeling. De contactgegevens staan hierboven vermeld.

Heb ik ’s avonds weer warm water en / of verwarming?

Ja, de werkzaamheden nemen maximaal een dag in beslag. Dit betekent dat u ’s avonds weer warm water en verwarming heeft.

Wat moet ik doen als ik na de werkzaamheden geen verwarming of warm water meer heb?

In dat geval kunt u contact opnemen met het storingsnummer van Bonarius, tel 088-115 13 13. Dit nummer is 24/7 te bereiken.

Afspraak verzetten Storing melden

Storingen landelijk
T 088 115 13 13

Onderhoud landelijk
T 088 115 13 00