Over Bonarius

Over ons

Visie
In een vakgebied waar naast techniek de begrippen dienstverlening, duurzaamheid en innovatie steeds belangrijker worden wil Bonarius Bedrijven een vooraanstaande rol blijven spelen.

Missie
Voor opdrachtgevers, leveranciers en werknemers wil Bonarius Bedrijven een (pro)actieve, betrouwbare, integere en maatschappelijk betrokken partner zijn op het gebied van het ontwerpen, installeren en beheren van technische installaties. Voor zover mogelijk en haalbaar zullen duurzame oplossingen worden gerealiseerd om het milieu te sparen. Bij ons handelen zijn kwaliteit, veiligheid en de zorg voor het milieu kernbegrippen. Gemotiveerde, geïnspireerde en betrokken werknemers leveren de toegevoegde waarde van ons product.

Strategie
De strategie van Bonarius Bedrijven wordt al jarenlang gekenmerkt door geleidelijke groei van de organisatie, het werkgebied en de delen van het vakgebied waarin de onderneming actief is. Door continu te werken aan het verder verhogen van het niveau van dienstverlening staat de onderneming goed bekend bij haar opdrachtgevers. Vanuit die positie worden er contacten gelegd met nieuwe opdrachtgevers, die leiden tot uitbreiding van de klantenkring.

Duurzaamheid
Voor Bonarius Bedrijven is het niet meer dan vanzelfsprekend dat elk facet van haar dienstverlening wordt getoetst aan het criterium duurzaamheid. Want we willen ons inzetten voor een wereld waarin het ook voor de generaties na ons nog prettig moet zijn om te leven. Daarom is werken volgens de principes van Trias Energetica voor Bonarius Bedrijven al lang geen streven meer maar een dwingende norm. Het is onze overtuiging dat de installatietechniek een grote rol kan spelen in het verminderen van het primaire energiegebruik. Het bewijs daarvan leveren we dagelijks. En we tonen daarbij ook aan dat het denken in milieuvriendelijke oplossingen tegelijkertijd kansen creëert voor kostenbesparingen en waardevermeerdering van het vastgoed van onze opdrachtgevers.