Privacy Policy

Bonarius Bedrijven

Respecteert de privacy van bezoekers op haar site. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die u aan ons beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.


Onze website

U kunt onze website bezoeken zonder informatie over uzelf achter te laten. Er zijn situaties waarbij wij wel informatie van u vragen, om bijvoorbeeld met u te kunnen corresponderen. Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u via de website uw e-mail adres opgeven.

Uw persoonlijke gegevens

We laten u altijd weten waarvoor wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben en hoe we deze informatie gebruiken. Bonarius Bedrijven stelt deze gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, behalve:

• Aan derden die worden ingeschakeld voor het uitvoeren van een dienst door toeleverende bedrijven;

• Als Bonarius Bedrijven hier wettelijk toe verplicht wordt;

• Als dit noodzakelijk is om de rechten van de gebruiker van deze website of om de rechten van Bonarius Bedrijven zelf te beschermen.

Links

Onze site bevat mogelijk links naar andere websites. Deze sites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Bonarius Bedrijven is niet verantwoordelijk voor de privacyreglementen en/of de inhoud van deze sites.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, stuurt u dan s.v.p. een e-mail naar communicatie@bonarius.com