Vernieuwing isolatie Geroflat te Zeist

Op 1 januari 2014 is de warmtewet in werking getreden. Het doel van de wet is de consument beter beschermen tegen te hoge tarieven, onacceptabele storingen en onduidelijke regels van uw warmteleverancier. De afgelopen jaren zijn er in dat kader een hoop warmtemeters geplaatst, waardoor we steeds meer inzage hebben gekregen in waar zich de energieverliezen bevinden.

Collectieve verwarmingsinstallatie
Bij één van onze klanten kwam naar voren dat de energieverliezen bij hun collectieve verwarmingsinstallatie het grootst waren tussen de ketels en de afleversets in de woningen zelf. De belangrijkste oorzaken van dit energieverlies waren de oude uitgewerkte isolatie (stro met gips) en het niet aanwezig zijn van isolatie op de appendages.

Renovatie Geroflat
In het kader van de volledige renovatie van de Geroflat aan de Laan van Vollenhove in Zeist werd door Bonarius, in samenwerking met Isolatiebedrijf Berger bv, de isolatie in de ketelhuizen en onderstations vervangen. Daarnaast werden er isolerende matrassen aangebracht op de appendages, werd de isolatie in de boxen vervangen én werden de hoofdstrangen verruild voor nieuwe exemplaren.

Levensduurverlenging
Het doel van de renovatie aan de Geroflat is de 360 woningen weer te laten voldoen aan de huidige bouwregelgevingen en energie-eisen van deze tijd met een levensduurverlenging van tenminste 25 jaar tot 30 jaar. Met de hulp van Bonarius en Isolatiebedrijf Berger bv is de eerste stap in de richting naar die doelstelling absoluut genomen!