Copyright

Copyright

Alle teksten, afbeeldingen, animaties en videobestanden die u via deze website kunt bekijken zijn eigendom van Bonarius Bedrijven (tenzij anders vermeld). Oneigenlijk gebruik, kopieeren of op andere wijze dupliceren is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bonarius Bedrijven. Indien u gebruik wilt maken van deze content, stuurt u dan een e-mail met uw motivatie naar  communicatie@bonarius.com

Algemeen gebruik van deze website

1. Bonarius Bedrijven besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Ondanks dat, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet meer correct is.

2. Bonarius Bedrijven is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de Bonarius.com website, brochure of advertenties.

3. Bonarius Bedrijven is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, alsmede technische storingen.

4. Alle informatie over de aangeboden diensten en/of producten valt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. De gegevens op de website en van de andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Bonarius Bedrijven worden gewijzigd.